• Slávik Slovenska- školské kolo
     • Slávik Slovenska- školské kolo

     • Dňa 27.4. 2017 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017, na ktorom sa žiaci našej školy premenili na slávikov a spevom ľudových piesní nám tak spríjemnili štvrtkové dopoludnie. Žiaci boli rozdelení do 3 kategórií podľa ročníkov a to: 1.- 3. ročník, 4.- 6. ročník a 7.- 9. ročník, kde predviedli svoje umenie pred ostatnými spolužiakmi i pred porotou, ktorá nemala jednoduchú úlohu vybrať spomedzi nich tých najlepších. Svojím spevom a tancom nás potešili aj dievčatá z krúžku „Na ľudovú nôtu“. Po ich vystúpení mala slovo porota a rozhodla takto:

      1. kategória

      1. miesto- Dorotka Jusková

      2. miesto- Nicol Mišenčíková, Barborka Jusková

      3. miesto- Matej Čabák, Adrián Seč

      2. kategória

      1. miesto- Alexandra Krausová

      2. miesto- Lucia Sečová

      3. miesto- Jozef Galeštok

      3. kategória

      1. miesto- Adela Gaľová

      2. miesto- Dominika Pekárová

      3. miesto- Noemi Hanišová, Monika Petrušová

      Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Úspešní  riešitelia Chemickej olympiády
     • Úspešní  riešitelia Chemickej olympiády

     • Hovorí sa, že chemická olympiáda patrí k najnáročnejším školským olympiádam, pretože pozostáva  z praktickej časti, teoretickej časti, ale i z chemických výpočtov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Veľa hodín sme po vyučovaní strávili v chemickom laboratóriu, pripravovali roztoky, cvičili a riešili príklady. Do okresného kola postúpili deviataci Matej Kandráč a Dávid Švec. Ich  snaha sa odzrkadlila na okresnom kole maximálnym počtom bodov z praktickej časti, ale ani za teóriu a výpočty sa nemusia hanbiť. Matej sa zaradil na poprednú priečku, ale aj Dávid bol úspešným riešiteľom. Matejovi a Dávidovi srdečne blahoželáme a prezradíme, že chlapci spolu s Terkou Tarbajovou 6.A  a Terkou Slaninkovou 6.A  sú už  zapojení do ďalšej chemickej súťaže „Skús pokus“, pričom odborná porota ich posunula do finále celoslovenského kola. Všetci im držíme palce!

    • 25 rokov našej školy v obrazoch
     • 25 rokov našej školy v obrazoch

     • Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. (Múd 6,12). V duchu týchto slov sa pred 25 rokmi otvorili žiakom brány našej školy. Dostali možnosť získavať nielen vedomosti, ale aj životnú múdrosť vychádzajúcu z poznania poriadku sveta a kresťanskej viery. Generácie žiakov mali príležitosť v rodinnom prostredí, v atmosfére priateľstva, v súlade s najnovšími trendami vo vzdelávaní a v rozvíjaní náboženského poznania rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.

      Výročie školy je vhodnou príležitosťou zastaviť sa a pripomenúť si chvíle, ktorými naša škola počas týchto rokov žila. Žiaci, zamestnanci, rodičia a priatelia školy, tí všetci písali jej históriu a my by sme si ju chceli v týchto dňoch pripomenúť. Aj prostredníctvom dobových fotografií Vám chceme predstaviť 25 rokov našej školy. Chceme požiadať aj našich absolventov, aby sa s nami podelili o svoje zážitky zo školy a napísali nám ich na email: kovalik.j@czssabinov.sk . Tiež by sme boli vďační za absolventské fotografie, predovšetkým z rokov 1992/93 až po šk.rok 2003/2004, ktoré je možné zaslať tiež na uvedený email.

      Od 4.mája 2017 budeme postupne uverejňovať fotografie z histórie našej školy. Ak sa Vám pri nich vynoria milé spomienky, môžete sa s nimi podeliť aj s nami.... J

    • Úspešní riešitelia Matematickej olympiády
     • Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

     • Ani na okresnom kole matematickej olympiády sa naši žiaci nenechali zahanbiť. Zapotili sa pri troch náročných úlohách, na ktoré im boli dopriate 2 hodiny. Aj mená našich žiakov svietili pri úspešných riešiteľoch. Našu školu úspešne reprezentovali: Peter Švec (M5), Samuel Vargovčík (M6), Terézia Tarbajová (M6), Michal Verbovský (M8). Srdečne im blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Tehlička 2017
     • Tehlička 2017

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do zbierky Tehlička 2017. Svojimi modlitbami a finančnými darmi sme pomáhali rovesníkom z Južného Sudánu, pre ktorých saleziáni zabezpečujú jedlo pre žiakov z tábora, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, hygienické balíčky a ďalšiu pomoc. Vyzbierali sme 120 EUR.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Tohtoročný plavecký výcvik začala 5.B  Žiaci boli usilovní a plávali ako rybky v mori. Popri zdokonalení sa v plaveckých štýloch sme nazabudli ani na šmykalky a topogan, kde sa deti vyšantili do sýtosti.

    • Krásny úspech našich biblistov
     • Krásny úspech našich biblistov

     • V deň sv. Marka sa trom horlivcom za Božie slovo – Matúšovi Badaničovi, Filipovi a Terke Tarbajovcom - podaril obdivuhodný čin v histórii jubilujúcej CZŠ sv. Jána Krstiteľa. zápase o pravé hodnoty v diecéznom kole Biblickej olympiády v Košiciach obsadili medailovú pozíciu s jednobodovým odstupom od druhého a trojbodovým rozdielom od prvého miesta. K bronzovému úspechu napredovali zamýšľajúc sa v Prvej Mojžišovej knihe nad počiatkom sveta a stvorením človeka. V spoločnosti Sudcov, proroka Daniela a apoštola Pavla sa odhodlali k zachovaniu a obhajobe pravých hodnôt aj dnešnom svete. Úspech našich žiakov je potvrdením toho, že Božie slovo – „prilba spásy a meč Ducha“ (Ef 6,17) má dôležité miesto na našej CZŠ i v našom meste, no predovšetkým v našom srdci.

    • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • 27. marca sa v priestoroch ZŠ Komenského v Sabinove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Talentované recitátorky predviedli svoj rečnícky talent a so cťou reprezentovali svoju školu.

      Dievčatá: Sofia Štofaníková, Lucia Sečová, Klaudia Imrichová, Natália Polohová, Adela Gaľová a Terézia Müllerová sa nestratili vo veľkom počte zúčastnených, ale naopak prednášali svoje texty ako „profesionálky“. Odborná porota ich pochválila a odovzdala im cenné rady do budúcna.

      Dve z našich obsadili tieto cenné miesta: Adela Gaľová sa umiestnila na peknom treťom mieste v prednese poézie. Natália Polohová „zahviezdila“ prednesom Uličianskeho Malej princeznej, a preto s prehľadom zvíťazila vo svojej kategórii. Bude nás aj tento rok reprezentovať na krajskom kole súťaže.

      Všetkým dievčatám ďakujeme a blahoželáme. Natálii držíme palce.

    • Matematická pytagoriáda
     • Matematická pytagoriáda

     • Aj v tomto školskom roku naši žiaci zabojovali a úspešne reprezentovali našu školu v matematickej pytagoriáde. Úlohy boli náročné, no ani to ich neodradilo. Medzi úspešných sa zaradili: Adrián Seč (kategória P3),Terézia Tarbajová (kategória P6). Krásne 1. miesto obsadil: Samuel Vargovčík (kategória P6). Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov nielen pri súťažiach, ale aj v ďalšom štúdiu.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie