• Počítače a robotika – skôr než znovu začneme...
     • Počítače a robotika – skôr než znovu začneme...

     • Do galérie boli pridané fotografie: Baltie 2016 VaršavaLegobot 2016,  Minecraft Cup 2016,

      V posledných júnových dňoch vyvrcholili mnohé súťaže a projekty. Kým naštartujeme ďalší ročník krúžkov, treba sa ešte s vďakou a uznaním obzrieť za júnovou prácou našich žiakov. Špeciálne chcem poďakovať za dlhoročnú aktívnu prácu v krúžku Samuelovi Gulášovi. Pre svoju účasť na súťaži RoboCup v Lipsku, si ani nemohol osobne prevziať ocenenie za celoročné výsledky. Vo dvojici s Matejom Kandráčom sa výrazným podielom zaslúžil aj o celkové víťazstvo v Legobot 2016 - robotickej súťaži organizovanej SPŠE Prešov pre  ZŠ Prešovského kraja. Súťažilo sa v 4 disciplínach a v každej disciplíne mali naše tímy pódiové umiestnenia. K tomuto úspechu prispeli tiež žiaci Filip Ondrej, Jakub Božek a Dávid Konečný. Odmenou nám všetkým je ďalšia robotická stavebnica Ev3. Samo Guláš s Filipom Ondrejom stihli v júni ešte jednu robotickú súťaž a to RBA – Robotický battle na Alejovej v Košiciach. Tak Samo, nech sa ti na strednej škole darí napredovať rovnako, ako to bolo u nás.

      Našich programátorov reprezentovali vo Varšave na medzinárodnej súťaži Baltie 2016 Matej Kandráč a Samuel Vargovčík.

      29.6. sme zvíťazili v krajine biliónov kociek - Minecraft Cup 2016: Kto by nechcel meniť svet? Aj v tom virtuálnom priestore si to vyžaduje veľa úsilia a vynaliezavosti. Musí to byť náučné a treba k tomu spraviť video ? Pre našich žiakov to je tá správna výzva. Osem z nich sa dostalo na finále do firmy Microsoft v Bratislave. Odmenou za námahu bol nielen zaujímavý koncoročný výlet, ale aj dosiahnuté víťazstva vo všetkých 3 kategóriach: Iron (1.-3.ročník) –video  Jakuba Ondreja, Gold (4.-6.ročník) – video Filipa Ondreja a v kategórii Diamond (7.-9.ročník) – video Mateja Kandráča. U všetkých účastníkov projektu si veľmi vážim schopnosť dotiahnuť veci do úspešného konca a ďakujem im za reprezentáciu školy v celoslovenskom meradle. Už sa tešíme na nový školský rok, nové projekty a nové posily do našich krúžkov.

      Terézia Vargovčíková

    • Začiatok šk.roka 2016/2017
     • Začiatok šk.roka 2016/2017

     • Školský rok sme začali v pondelok 5.septembra 2016 sv.omšou o 8:00 vo farskom kostole v Sabinove. Po nej sme sa spoločne presunuli do školy. Žiaci 1.ročníka a 5.ročníka sa po spoločnom programe presunuli potom do tried, kde dostali od triednych učiteľov ďalšie informácie.

       

    • Hejného kamarátka Jolly je v našej škole
     • Hejného kamarátka Jolly je v našej škole

     •  

      Kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby. Túto ľudovú múdrosť isto poznáte.  A tak aj my v  CZŠ hľadáme rôzne možnosti a spôsoby ako zlepšiť nielen prostredie školy pri materiálnych opravách, ale aj vo vyučovacom procese. To všetko preto, aby sa naši žiaci u nás cítili ako doma a aby vyučovanie bolo pre nich zaujímavé a zároveň efektívne.   A  tak popri Hejného metóde v matematike prichádza Jolly Phonics , metóda v angličtine.

      Jolly Phonics je metóda vyučovania angličtiny, ktorá poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy, ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami, pokračujú deti spájaním zvukov do slov a začínajú čítať. Znie to neuveriteľne, ale čítajú v angličtine už po niekoľkých týždňoch. A čítajú veľa, lebo súčasťou každej úrovne je sada kníh, ktoré sú pre ne nielen zaujímavé, ale určite aj motivujúce.   Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. 

      Nebojte sa, Jolly Phonics  je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre deti, a preto začíname už tento šk.rok práve na prvom stupni.

       

      učiteľky Anglického jazyka

    • Prázdniny Vranovčanov u nás
     • Prázdniny Vranovčanov u nás

     • Naša škola žila detským džavotom aj počas prázdnin. Naše deti vymenili deti z Rímskokatolíckej farnosti sv. Joachima a sv. Anny v Čemernom, ktorí boli u nás na farskom tábore. Ako sa im u nás páčilo približuje úryvok z článku správcu tejto farnosti o. Mareka Kundera:

      Počas tohtoročných prázdnin sa v našej farnosti opäť uskutočnil Farský letný tábor pre deti a mládež. Bolo to v termíne 11.-16.7. (pondelok - sobota) a tábor sa konal v priestoroch CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Bolo nás dokopy 50 - 41 detí a 9 animátorov. Aj keď je pravdou, že tábor sa začal vybavovať už dosť tesne pred letom, tak môžeme povedať, že sme ho mali veľmi požehnaný Bohom a to počnúc p. riaditeľkou školy Ing. Katarínou Hviščovou aj s p. zástupcom, ktorí nám vo všetkom vychádzali v ústrety, cez tety kuchárky a ich vedúcu v jedálni p. Silviu Labudovú, až po tím animátorov a deti aj mládež ako účastníci.Táto cirkevná škola mala jednu výhody, ktorú sme doteraz nikdy nemali a tou bola kaplnka priamo v objekte školy. Využívali sme ju každý deň na sv. omše a modlitby. Veľká vďaka patrí všetkým animátorom za ich obetu, čas a námahu, ktorú priniesli nezištne pre tieto deti a mládež. Nebyť ich, nemalo by to šancu sa uskutočniť. Nech Boh požehná celému vedeniu školy, kuchárkam, animátorom a všetkým zainteresovaným za všetku námahu, ktorú pre uskutočnenie tohto tábora priniesli. 

      Fotografie z tohto tábora si môžete pozrieť na stránke: http://rkcemerne.sk/index.php/galeria/2016/1835-farsky-letny-tabor-v-sabinove

    • Poklad v tmavých chodbách školy
     • Poklad v tmavých chodbách školy

     • Dňa 24.6.2016 sme mali my, štvrtáci, noc v škole. Stretli sme sa o 18:00 hodine. Začali sme tým, že sme si išli po pizzu do Grandu. Po jej zjedení si naša pani učiteľka pripravila pre nás súťažné disciplíny, v ktorých sme si vyskúšali svoje schopnosti z MAT, SJL, TEV, PDA a iných predmetov, zbierali indície a v závere skladali tajničku. Po ich skončení sme sa v skupinkách vydali hľadať poklad v tmavých chodbách školy. Pokladom bol list od Pána Ježiša v kaplnke školy spolu s cukríkmi, ktoré sme si spravodlivo rozdelili. Nasledovala polnočná vybíjaná a futbal v telocvični školy asi do 23:30 hodiny. Vrátili sme sa do triedy, prezliekli sa a išli si pozrieť rozprávku Zootropolis. Po jej skončení sme sa uložili do spacákov a spali sme. Ráno sme sa zobudili, napili sa čaju, dojedli zásoby a išli sme domov. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok.

      Klaudia, Katka a Bejo

    • Ôsmaci boli v noci v škole
     • Ôsmaci boli v noci v škole

     • V piatok 24.6.2016 podvečer sme sa s karimatkou v ruke vybrali do školy. Po príchode nás s úsmevom na tvári privítali spolužiaci a naša triedna učiteľka. Program mal začať v meste. Naše plány nám však prekazila búrka. Pokračovali sme teda v škole. V telocvični sme si zmerali sily vo vybíjanej, basketbale a futbale. Keďže nám už vytrávilo, hlad sme zahnali pizzou. Nasledovalo pozeranie filmu. Po jeho skončení sme sa presunuli naspäť do telocvične. No tentoraz za iným účelom. Spolužiaci nastavili repráky a diskotéka sa mohla začať. Začali sme tancovať ako o život. Väčšine to veľmi nešlo, ale nám to vôbec neprekážalo. DJ „Pagáč“ púšťal skvelé pesničky. Ani sme sa nenazdali a bol čas skončiť. Presunuli sme sa do tried, kde sme sa prezliekli. Nemohli sme zaspať, a tak sme sa vybrali do kaplnky. Po modlitbe sa nám už zaspať podarilo. Bolo dosť neskoro a poniektorí boli už ráno o piatej hore. Domov sme sa vrátili síce nevyspatí, ale s plným vrecom zážitkov.

      Dorka a Andrea, 8.A

    • Nominácia na šachové MS žiakov
     • Nominácia na šachové MS žiakov

     • Po vyznamenaní na konci školského roku dostal žiak našej školy Michal Verbovský aj šachové vyznamenanie. Bol nominovaný do družstva Prešovského kraja na Šachovú olympiádu mládeže - Majstrovstvá sveta družstiev hráčov do 16 rokov, ktoré sa uskutočnia od 22.7. do 30 7.2016 v Poprade.

    • Ocenenie našich žiačok deviatačok
     • Ocenenie našich žiačok deviatačok

     • Naše žiačky Zuzana Gubčíková (9.B) a Ema Cehelská (9.A) boli ocenené v Košiciach generálnym vikarom Mons. Pavlom Drábom za výborné výsledky, ktoré dosahovali počas celého štúdia na našej školy. Prajeme im, aby sa im darilo aj na nových stredných školách.

    • Naši noví spolužiaci :-)
     • Naši noví spolužiaci :-)

     • Aj v tomto roku uzreli svetlo sveta vo veľkých kvetináčoch na oknách našej školy malí sokolíci. A o tom, že sa im u nás páči svedčí fakt, že po 35 mladých vyliahnutých v minulom roku, pribudlo k nim ďalších 15 malých dravcov. 

      Takže ak by niekto chcel vidieť "slovenských sokolov" nemusí odletieť do Francúzska, stačí keď zavíta k nám do školy...smiley

    • DEŇ ŠKOLY
     • DEŇ ŠKOLY

     • Vážení rodičia, pozývame Vás v piatok 24.júna 2016 spolu s nami osláviť patróna našej školy sv.Jána Krstiteľa a upevniť spoločenstvo žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy. Program osláv Dňa školy, na ktorýVás všetkých srdečne pozývame:

      • 8:00 - sv.omša vo farskom kostole
      • 10:00 - slávnostná akadémia spojená s oceňovaním najlepších žiakov v kinosále MsKS
      • 13:00 - športový zápas ŽIACI vs.UČITELIA
      • 15:00 - basketbalový zápas ŽIACI vs.RODIČIA

       

      ​Prosíme rodičov, ktorí majú záujem aktívne sa zúčastniť zápasu so žiakmi, aby nahlásili svoju účasť p.zástupcovi Kovalíkovi telefonicky na čísle 0903/048 211 alebo emailom na adresu j.kovalik@hotmail.com. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle...

    • Ďakujeme
     • Ďakujeme

     • Naša školská zbierka Pôstna krabička pre Afriku vyniesla 40 EUR. Pomáhame ňou viac ako 250 deťom v Ugande. V tomto roku bude z aktuálneho výnosu Pôstnej krabičky podporená výstavba murovanej budovy, ktorá by deti lepšie chránila pred nepriaznivým počasím v období dažďov. Zároveň bude aj naďalej podporené fungovanie Centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande. Ďakujeme zo heartvšetkým štedrým darcom.

    • Z exkurzie v botanickej záhrade
     • Z exkurzie v botanickej záhrade

     • "Bol utorok 31.5.2016 a my, žiaci 5. ročníka, sme sa vybrali o 7.00 vlakom do Košíc. Išli sme do botanickej záhrady na exkurziu z biológie. Celú záhradu sme si najprv prešli sami a o 11.00 s výkladom. Keď sme si to prechádzali sami, išli sme do skleníka, kde bola expozícia motýľov z exotických krajín. Boli tam veľmi pekné motýle. Niektoré mali odlomené z krídla a nemohli lietať. Pani, ktorá tam púšťala ľudí, si všimla, že nemôže lietať, tak ho zobrala a dala ho medzi rastliny. Boli tam aj kaktusy, napríklad taký, ktorý my Slováci voláme „svokrina taburetka“. Je extrémne obohatený o pichliače. Potom sme tam videli typické kaktusy, ktoré mali aj kvietok a navyše tam bol aj celý bambus. Celý deň sme zakončili nakupovaním v Auparku a potom sme išli vlakom do Sabinova." Takto nás Damianka (5.B) oboznámila s tým, ako prebiehal posledný májový deň našich piatakov.

    • Svetom Minecraftu bližšie k poznávaniu, objavovaniu a tvorivosti
     • Svetom Minecraftu bližšie k poznávaniu, objavovaniu a tvorivosti

     • Máj priniesol do našej školy okrem jarného oživenia prírody za oknami  aj nový svet v počítačovej učebni. V tomto mesiaci sme v rámci medzinárodného projektu Minecraft Edu Beta mali možnosť spolu so školami z rôznych krajín vytvárať v najnovšej verzii hry Minecraft svety určené pre vzdelávanie.

      V úvodnom tutoriáli si menej skúsení prieskumníci mohli vyskúšať pohyb, nástroje a možnosti v tejto krajine z biliónov kociek. Tí skúsenejší im stavali popri cestách tabuľky a prekladali anglické texty. Na krúžku sme sa rozhodli vytvoriť mc svet pre lekciu kombinatoriky a precvičenie binárnych kódov. Výsledkom bola krajina, v ktorej dva tímy žiakov mohli súťažiť v získavaní diamantov uzamknutých blokovacím systémom s binárnymi kódmi. Napínavú súťaž v prostredí obľúbenej hry si postupne vyskúšali všetci žiaci 2. stupňa a pritom sa skamarátili s binárnymi číslami. Pani učiteľka sa tiež v mnohom od žiakov priučila a vymieňala si skúsenosti aj s učiteľmi z ostatných krajín. Oni tiež so svojimi žiakmi vytvárali vzdelávacie minecraft svety. Po úspešnom ukončení projektu sa spoločne tešíme na všetky tie mc svety, ktoré nás vtiahnu do geografie, angličtiny, fyziky,...  Na záver len správa pre našich žiakov: 10.6. je posledný deň prihlasovania do  Minecraft Cup. Môže vás prihlásiť rodič, alebo učiteľ. 

    • Exkurzia do Osvienčimu
     • Exkurzia do Osvienčimu

     • V utorok ráno, 31.5.2016, pred CZŠ v Sabinove  postávala skupinka žiakov ôsmeho a deviateho ročníka (odvahu nabrali aj traja siedmaci) a zopár dospelých. Nastúpením do autobusu  sa začala tradičná dejepisná exkurzia, ktorej hlavným cieľom bol Osvienčim. Cestou tam  sme sa zastavili na kráľovskom hrade Wawel v Krakove, ktorý je historickým klenotom Poľska. Potom sme pokračovali do cieľa našej cesty. Prehliadka koncentračného tábora v Osvienčime a Brezinke bola pre všetkých silným zážitkom. Po  náročnej obhliadke sme sadli do autobusu, ktorý nás po niekoľkohodinovej ceste bezpečne dopravil domov. A na záver ešte zopár dojmov: 

    • Vypni telku, zapni seba!
     • Vypni telku, zapni seba!

     •  „To nemyslíte vážne! Žiadna telka ani tablet?! A ani mobil nemôžeme používať?“ – To bola prvá reakcia detí, keď sme im povedali, čo ich čaká v tomto týždni „Vypni telku, zapni seba!“ Po prvotnom šomraní sa deti predsa len podujali, že túto, pre nich ťažkú výzvu príjmu. Každý deň bojovali s nástrahami, no nie stále sa to podarilo dotiahnuť do úspešného konca. O to väčšia snaha bola potom, keď sa povzbudzovali na stretkách.

      Na týchto stretnutiach, ktoré sa konali od pondelka až do piatka sa zoznámili s niektorými svätými. Začali sme „U svätých Martinovcov", potom sme spoznali život mladej bl. Chiary Luce Badano, inšpirovali sme sa životom bl. Pavla Gojdiča, spoznali sme aj výnimočnú ženu – sv. Bakhitu a v posledný deň sme spoznali život prvej bl. indiánky Kateri Tekakwithy.  Deti si každý deň niečo pekné vytvorili, napr. skladali psíka, postavili totem. Veľmi sa tešili na aktivity spojené s hrami, ale aj na omaľovanky svätých. A čo namiesto telky podniknúť doma? Na to bol pripravený pracovný list, s ktorým odchádzali každý deň domov. Určite to bola zaujímavá skúsenosť pre deti, ale aj pre dospelých, dokázať sa na chvíľu v dnešnej pretechnizovanej dobe odpútať od „telky“ a využiť ten čas zmysluplne a hodnotne zároveň.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie