• Deň kresťanských učiteľov
     • Deň kresťanských učiteľov

     • Sv.omšou sme si pripomenuli patróna kresťanských učiteľov sv.Jána Krstiteľa de la Salle, ktorý mal svoj sviatok v piatok 7.apríla. V tento deň totiž v roku 1719 zomrel. Kto bol sv.Jána Krstiteľa de la Salle? Bol najstarší z desiatich detí významnej šľachtickej rodiny v Remeši vo Francúzsku.  Ani nie šestnásťročný sa stal kanonikom remešskej katedrály, čo bolo významné a výnosné miesto. No Jána to nepokazilo. Nedal sa zviesť k ľahtikárskemu a pohodlnému životu. Pokračoval vo svojich štúdiách a stal sa kňazom v roku 1678.

      V tých časoch bola núdza o dobré a bezplatné školy. Európa bola zničená vojnami. Veľa detí a mládeže nedostávalo ani základné vzdelanie, boli opustení, na ulici. Ján to so žiaľom pozoroval. Rozhodol sa pre nich založiť školy. Čoskoro sa k nemu pridalo niekoľko mladíkov a tiež začali bezplatne vyučovať a vychovávať chlapcov. Vzniklo z nich duchovné spoločenstvo – rehoľa s názvom Bratia kresťanských škôl, ľudovo „školskí bratia“. Ich hlavným cieľom bolo bojovať proti nevedomosti. Ján kvôli tomu zriadil v Remeši prvý učiteľský seminár, kde sa zdarma vzdelávali budúci vidiecki učitelia. Založil aj prvú priemyselnú školu v Európe. Žiaci sa tam učili meračstvu, staviteľstvu, kresleniu a účtovníctvu.  

      Ján de la Salle si získal obrovské zásluhy na poli škôl a vzdelávania. Je zakladateľom ľudovej školy; ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania (namiesto dovtedajšej latinčiny), prvý založil priemyselnú školu a takisto ako prvý založil ústav pre učiteľov. Školy sprístupnil pre široké vrstvy ľudu. Jeho rehoľa dodnes pokračuje v tejto činnosti.

    • Duchovné cvičenia zamestnancov
     • Duchovné cvičenia zamestnancov

     • V dňoch 23.- 25.marca 2017 sa zamestnanci našej školy utiahli do ústrania Domu mamy Margity v Drienici, aby prežili spoločné chvíle s naším Pánom a spolu navzájom počas duchovných cvičení. Pod duchovným vedením dona Vinca Macejka, SDB strávili čas v spoločnej modlitbe, ale i v samote; v tichu kaplnky, ale aj v nádhere Božej prírody; pri sv.omši, ale aj pri spoločne strávených chvíľach. "V mojom srdci znie, Tvoje meno len, Ježiš."  

    • Naši biblisti opäť nesklamali
     • Naši biblisti opäť nesklamali

     • V stredu 22. marca 2017 sa trojčlenné družstvo v zložení: Terézia Tarbajová (6.A), Filip Tarbaj (8.A) a Matúš Badanič (9.A) zúčastnilo okresného kola Biblickej olympiády. Svoj prvý Zápas o pravé hodnoty doviedli do víťazného konca, čím si zabezpečili postup do diecézneho kola. Naši biblisti sa budú v Prvej Mojžišovej knihe aj naďalej zamýšľať nad počiatkom sveta a stvorením človeka. V spoločnosti Sudcov, proroka Daniela a apoštola Pavla budú pokračovať v úsilí o zachovanie a obhajobu pravých hodnôt aj v dnešnom svete. Srdečne blahoželáme k úspechu a prajeme veľa šťastia v diecéznom kole súťaže.

    • ŠKD a marec mesiac kníh
     • ŠKD a marec mesiac kníh

     • Do galérie ŠKD a marec mesiac kníh boli pridané fotografie.

      Ani v mesiaci kníh nezabúdame prehlbovať našu lásku ku knihám a k čítaniu. Žiaci z nášho ŠKD navštívili mestskú knižnicu. Vypočuli si zážitkové čítanie - trošku nevšednú verziu rozprávky o Pinocciovi. Mohli si vybrať vlastný koniec príbehu a vyfarbiť obrázok. Všetci sme sa naučili, že klamať sa nesmie, a preto by sme mali hovoriť pravdu. Možnosť popozerať a prečítať si niečo z knihy využili všetci žiaci. :) Poniektorí si vybrali a vypožičali rozprávkovú knihu aj domov. Prežili sme ďalšie príjemné popoludnie medzi knihami - našimi kamarátmi.

    • Naši basketbalisti a basketbalistky úspešní v OK
     • Naši basketbalisti a basketbalistky úspešní v OK

     • Po vyraďovacích zápasoch v základných skupinách nesklamali naši vyznávači podkošovej hry ani v okresnom finále, kde skončili chlapci druhí a dievčatá na treťom mieste, čím sa zároveň stali jedinou školou v okrese, ktorá obsadila pódium obidvomi kategóriami - chlapčenskou aj dievčenskou. Úspešným športovcom blahoželáme.  

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

     • V priestoroch našej školy sa aj tento rok uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Žiaci od tých najmenších po najstarších sa zmenili na nadšených recitátorov a prednášateľov rôznych textov. Už 63. rokov ožívajú slová básní a úryvky z krásnej prózy aj vďaka tomuto podujatiu. Príjemné prostredie, „profesionálnosť“ recitátorov a radosť z krásneho slova priniesli tieto výsledky: 

    • Vynikajúce 2. miesto Andrey Ďuranovej
     • Vynikajúce 2. miesto Andrey Ďuranovej

     • Nadšenie z víťazstva našej žiačky Andrey Ďuranovej (7.A) v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a následného suverénneho postupu sa nedá porovnať s radosťou, ktorú nám aj sebe urobila vynikajúcim umiestnením v krajskom kole. Andrea uplatnila svoje výborné komunikačné zručnosti, dôvtip a kreativitu a v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku obsadila vynikajúce 2. miesto, ku ktorému jej srdečne blahoželáme.

    • VÝMENA OKIEN TELOCVIČŇA A ŠJ
     • VÝMENA OKIEN TELOCVIČŇA A ŠJ

     • Od pondelka 6.februára 2017 prebiehali stavebné práce na výmene okien v telocvični školy a od 13.februára 2017 v školskej jedálni a kuchyni. Týmito prácami bola dokončená výmena okien na celej budove školy a my všetci sa môžeme tešiť z krajšieho a príjemnejšieho prostredia smiley. Fotografie z priebehu prác si môžete pozrieť v galérii VÝMENA OKIEN TELOCVIČŇA A ŠJ .

    • Naši víťazmi súťaže ELEsparks
     • Naši víťazmi súťaže ELEsparks

     • SPŠ elektrotechnická v Prešove pripravuje a organizuje súťaž pod názvom ELEsparks, ktorá je zameraná na anglický jazyk. Naša škola sa súťaže zúčastnila už po tretíkrát a aj tento rok sa nám podarilo dosiahnuť výborný výsledok. Trojčlenný tím žiakov v zložení Andrea Ďuranová, Šimon Andrejko a Sebastián Plančár  po absolvovaní dvoch online kôl postúpili do  školského kola a v silnej  konkurencii starších žiakov dokázali zvíťaziť. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na budúci rok.

    • Tyždeň s lektormi
     • Tyždeň s lektormi

     • Prešiel rok a v našej škole sme sa opäť mohli stretnúť so študentmi  zo zahraničia. Minulý rok boli u nás dievčatá Molly z Indonézie a Shine z Taiwanu. Tento rok k nám prišiel Bohdan z Ukrajiny a Ailly z Číny, ktorí  v  rámci projektu Educate Slovakia, pod záštitou medzinárodnej organizácie AIESEC prišli predstaviť svoju krajinu, ale zároveň aj  spoznať nových ľudí, našu kultúru a zvyky. Hoci Slovensko susedí s Ukrajinou, aj napriek tomu máme veľmi málo informácií o ich kultúre, zvykoch, tradičných jedlách, sviatkoch a pod. Bohdan aj Ailly nám predstavili  svoje krajiny prostredníctvom prezentácií, fotografií, typických viet, či čínskych znakov. Hodiny boli spestrené aj cvičením kung fu, street dance (veľmi populárny tanec na uliciach v Číne), či prácou s paličkami. Pre nás všetkých to bola zaujímavá skúsenosť a dúfame, že sa nám ju podarí zopakovať aj na budúci rok.

      Z postrehov žiakov:

      Celkom pekné na tom bolo, že sme sa dozvedeli trochu viac o ich krajinách, kultúre v ich štáte. Lektori boli milí a trpezliví. Nemali problém dorozumieť sa s nami aj v inom jazyku ako angličtina. (Matúš, 9. A)

      Bolo to super. Ailly nás učila písať po čínsky. (Matej, 9.A)

      Mali sme možnosť spoznať ich záľuby, kultúru. Páčili sa mi videá, ktoré nám púšťali. (Marek, 9.A)

      Bolo to dobré. Spoznali sme nových ľudí, ich kultúru a zvyky. Škoda, že tu neboli dlhšie. (Dávid, 9.A)

    • Andrea víťazkou okr.kola olympiády v ANJ & NEJ
     • Andrea víťazkou okr.kola olympiády v ANJ & NEJ

     • Dňa 17.1.2017 sa naši žiaci Matúš Badanič (9.A) a Andrea Ďuranová  (7.A) zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Matúš skončil v kategórii  B1 na výbornom  4. mieste  a  Andrea v kategórii A1 na vynikajúcom 1. mieste. Andrea reprezentovala našu školu aj v nemeckom jazyku, kde  v okresnom kole zvíťazila a postupuje do krajského kola. Andrei blahoželáme a prajeme veľa úspechov 15. a 16. 2. 2017 v krajských kolách olympiády v anglickom aj nemeckom jazyku. Good luck   and   Viel Glück  Andrea!           

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie