• Druhé miesto našich basketbalistov
     • Druhé miesto našich basketbalistov

     • Naša škola bola v piatok 11.11.2016 organizátorom prvého turnaja okresného kola v basketbale chlapcov - skupina Sabinov. Za účasti štyroch škôl obsadili naši žiaci po víťazstve nad ZŠ Šarišské Michaľany v pomere 23:13, nad ZŠ Komenského Sabinov 28:14 a po prehre so ZŠ 17.novembra Sabinov 34:21 druhé miesto a v tabuľke sú zatiaľ so ZŠ 17. novembra na postupovej pozícii do okresného finále. O dosiahnutý výsledok sa najviac pričinili deviataci Dvorščák P., Hužvár M., Zboray M., Maľarik M. a Girašek E. Našu školu ďalej vzorne reprezentovali títo žiaci: Božek A., Gargalík P., Jaklovský Š., Krivý N., Tarbaj F., Falat  M., Nemergut F., Puškáš M., Tarhanič J.

      Mgr. Ivan Ďuran 

    • Zapojili sme sa do zbierky Boj proti hladu
     • Zapojili sme sa do zbierky Boj proti hladu

     • Vincentská rodina už niekoľko rokov organizuje celoslovenskú verejnú zbierku  Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku. V tomto roku sa aj naši žiaci v nedeľu 6.11.2016 aktívne do tejto zbierky zapojili predajom medovníkových srdiečok, ktoré sú znakom vďačnosti za prejavenú pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne pomohli.

    • Workshop s Microsoftom v našej škole
     • Workshop s Microsoftom v našej škole

     • V pondelok 7.novembra 2016 sa učitelia z našej školy, ako aj ďalších prihlásených škôl, zúčastnili školenia so spoločnosťou Microsoft. Oboznámili sa s balíkom aplikácii, ktoré ponúka platforma Office 365. Vyskúšali si prácu s OneNote Class Notebook - jedinečným nástrojom pre prácu učiteľov, vedenie školy či študentov, aktívne sa zapojili do interaktívnej komunikácie s aplikáciou TOGLIC a s aplikáciou Planner si mohli pripraviť rozplánovanie pracovnej úlohy. Uvedené aktivity a benefity Office 365 budú ďalším príspevkom na skvalitnenie a modernizáciu výučby v škole.

     • Dňa 23. novembra 2016 (streda) sa vo  všetkých základných školách Slovenskej republiky uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z predmetov matematika a  slovenský jazyk a literatúra pod názvom Testovanie 5-2016. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Viac informácií k Testovaniu 5 nájdete na stránke www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

    • Sabinovský slávik
     • Sabinovský slávik

     • Október, nazývaný aj „Mesiac úcty k starším“ je mesiacom, kedy Mestské kultúrne stredisko v Sabinove v spolupráci s mestom Sabinov organizuje podujatie Sabinovský slávik, na ktorom sa prezentujú šikovní ľudoví speváci zo Sabinova a jeho okolia. Ani tento rok tomu nebolo ináč a stretli sa 13 speváci, ktorí so sprievodom ľudovej hudby Sabinovčan potešili srdcia mnohých seniorov. Tí ich za to odmenili potleskom. Medzi spevákmi bola aj naša žiačka Mária Nagyová z 8.A, ktorá ani na chvíľu nezaváhala a bola ochotná svojim spevom urobiť radosť našim starkým. Ďakujeme Márii, že obetovala svoj voľný čas a prispela tak k vydarenej akcii.   

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • „Knihy nám prinesú múdrosť  automaticky, ale môžu byť aj cestou ako sa k nej dostať.“

      Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. My sme si tento deň  pripomenuli 24.10.2016 čítaním rozprávok z knihy Pavla Dobšinského, do ktorého sa postupne zapojili všetci žiaci školy aj niekoľkí pedagógovia. Súčasťou tohto dňa bola aj výmenná burza kníh. Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť v galérii MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC.

    • Chránime životné prostredie
     • Chránime životné prostredie

     • Možností ako prispieť k ochrane životného prostredia je veľa. Aj žiaci našej školy majú možnosť aktívne sa podieľať na jeho ochrane.  Ako na to? Stačí, ak si vyberú niektorú z možností a zapoja sa do zberu:

      • tetrapakov a hliníkových viečok, výrobkov spoločnosti MILK AGRO,
      • plastových  vrchnákov ( ich zberom pomáhame zdravotne postihnutým deťom),
      • drobného i veľkého  elektroodpadu ( nefunčné hriankovače, fény, mobily...pomôžeme aj s televízorom) viac na www.recyklohry.sk
      • batérií.

      Triedením odpadu sa nám spoločne podarí minimalizovať odpad, chrániť prírodné zdroje, energie a dávať veciam druhú šancu. Viac informácií žiakom poskytnú triedni učitelia.

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • V utorok 18. októbra sa v Mestskej knižnici v Sabinove konal už ôsmy ročník čitateľského maratónu. Reťazové čítanie kníh s témou Vojny a jej útrapy spojilo deti aj dospelých. Od ranných hodín sa v knižnici striedali triedne kolektívy zo všetkých sabinovských škôl. Ani my sme neboli výnimkou. Dopoludnia sa do čítania zapojili žiaci 5.A s pani učiteľkou Semanovou a žiaci 9.A s pani učiteľkou Antolovou.

      Popoludní sme sa do knižnice vybrali aj my – deti z oboch skupín ŠKD. Atmosféra v knižnici bola príjemná a uvoľnená. Deti sa striedali pri čítaní z knihy Hany Zelinovej - Jakubko. Toto čítanie bolo pre niektorých výnimočné, pretože sa čítalo vo veľkom kresle a do mikrofónu. Vystriedali sa všetci štvrtáci, tretiaci aj druháci navštevujúci školský klub. Odmenou je pamätný list a pocit, že sme mohli byť súčasťou niečoho väčšieho – pomohli sme vytvoriť čitateľskú reťaz, a možno aj pokoriť minuloročný rekord v počte čítajúcich. Fotky si môžete pozrieť v galérii Čitateľský maratón.

       

    • Výmenná burza kníh
     • Výmenná burza kníh

     • Každý štvrtý októbrový pondelok si pripomíname  Medzinárodný deň školských knižníc. Pri tejto príležitosti sa v našej škole v pondelok 24.10.2016 uskutočnila výmenná burza kníh. Mohol sa do nej jednou knihou zapojiť každý žiak. Knihu, ktorú už mal prečítanú a z ktorej už „vyrástol“, prinesol do školy a namiesto nej si mohol vybrať inú. 

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj naša škola sa 18.10.2016 o 9:00 spojila v modlitbe v rámci celosvetovej iniciatívy, ktorej cieľom je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Pápežské dielo “Kirche in Not” vyzýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 v Caracase, hlavnom meste Venezuely a reaguje na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”

      Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Prváci a druháci, zo školského klubu detí, 11. októbra navštívili mestskú knižnicu. Žiaci sa oboznámili s priestorom a pravidlami knižnice. Druháci boli slávnostne pasovaní za čitateľov mestskej knižnice. Prečítali úryvok z rozprávky a pri „slávnostnom obrade pasovania“ dostali čitateľský preukaz. Každý si našiel knihu, či už na čítanie alebo prezeranie. Popoludnie v knižnici sme prežili vo veselej a uvoľnenej atmosfére. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s knihami aj knihovníčkami. Fotky nájdete vo fotogalérii Návšteva knižnice.

    • Deň jazykov
     • Deň jazykov

     • Aj tento rok sme si pripomenuli Európsky deň jazykov a 26.9.2016 boli pre našich žiakov pripravené aktivity spojené s cudzími jazykmi. Žiaci 1.-5. ročníka, rozdelení do skupín, absolvovali rôzne kvízy, hádanky a hry. Víťazmi sa stali Milada Režová (5.B), Rasťo Franko (4.A), Dávid Kuchár (2.A), Danko Hovan (3.A), Soňa Werblanská (1.A), Riško Markov (2.A), Simona Tokárová (5.B), Terezka Reváková (5.A). Víťazom srdečne blahoželáme. Žiaci 6.-9.ročníka oslávili tento deň hodinou konverzácie s anglickým lektorom Davidom Shofieldom. Už teraz sa tešíme, že sa s Davidom stretneme aj o rok. Deviatakom ďakujeme za pomoc pri príprave aktivít a ich ústretový prístup k mladším spolužiakom.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • V dňoch 22. a 23.9.2016 sa v našej škole uskutoční verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím - Biela pastelka. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie Ministerstva vnútra SR. Tohtoročnú zbierku podporil aj Matej Tóth – olympijsky víťaz v chôdzi na 50 km. Aj my sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú zakúpením spinky v tvare bielej pastelky v celkovej sume 115,93 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky aktívne zapojili.

    • Šachová olympiáda mládeže 
     • Šachová olympiáda mládeže 

     • Od 21.7 do  30.7.2016 sa v Poprade konala Šachová olympiáde mládeže, kde nás v družstve Prešovského šachového kraja reprezentoval Michal Verbovský s výsledkom 2 výhry, 2 remizy a 4 prehry.Michal vyhral  s reprezentantom Cypru a hráčom KŠK. Cennú remízu uhral s reprezentantmi Číny a Lotyšska. Veľmi dobrú partiu odohral s reprezentantom Česka a v poslednej partii držal celý zápas remízovú pozíciu s reprezentantom Švajčiarska až strata jazdca v závere partie pripravila Michala o dobrý výsledok.

    • Poplatky v krúžkoch pre šk.rok 2016/2017
     • Poplatky v krúžkoch pre šk.rok 2016/2017

      • Ak žiak odovzdal VP má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
      • Ak žiak neodovzdal VP platí 5 € za krúžok.
      • Ak CVČ navštevuje žiak inej školy a odovzdal VP, platí 7 €. Ak VP neodovzdal, platí za krúžok 12 €.
    • Pozvánka na stretnutie rodičovského spoločenstva
     • Pozvánka na stretnutie rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na celoškolské stretnutie Rodičovského spoločenstva pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove, ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2016 (utorok) o16:30 v telocvični školy. V programe stretnutia sú dôležité informácie na začiatku šk.roka a voľba nových zástupcov do RADY ŠKOLY z radov rodičov. Z tohto dôvodu je Vaša účasť na stretnutí nutná. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami. 

    • Oznam pre rodičov o VP
     • Oznam pre rodičov o VP

     • Vážení rodičia, žiaci dostali vzdelávací poukaz (VP) a list s ponukou krúžkov, v ktorých môžu aktívne tráviť svoj voľný čas. V prípade, že si z našej ponuky vyberiete záujmový útvar pre Vaše dieťa, prosíme Vás, aby ste svoj výber potvrdili aj svojim podpisom na obidvoch stranách listu. Podpísané čestné vyhlásenie s ponukou krúžkov a spolu so vzdelávacím poukazom žiaci prinesú do školy.

      Vzdelávací poukaz nech žiaci prinesú do školy aj v prípade, že by ste si z našej ponuky nevybrali žiadny krúžok.Veríme, že v záujmových krúžkoch nášho CVČ Vaše deti zmysluplne využijú svoj voľný čas, aktívne si oddýchnu, budú rozvíjať svoje talenty a zažijú radosť z priateľstva a spoločenstva.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie