• Poplatky v krúžkoch pre šk.rok 2016/2017
     • Poplatky v krúžkoch pre šk.rok 2016/2017

      • Ak žiak odovzdal VP má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
      • Ak žiak neodovzdal VP platí 5 € za krúžok.
      • Ak CVČ navštevuje žiak inej školy a odovzdal VP, platí 7 €. Ak VP neodovzdal, platí za krúžok 12 €.
    • Pozvánka na stretnutie rodičovského spoločenstva
     • Pozvánka na stretnutie rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na celoškolské stretnutie Rodičovského spoločenstva pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove, ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2016 (utorok) o16:30 v telocvični školy. V programe stretnutia sú dôležité informácie na začiatku šk.roka a voľba nových zástupcov do RADY ŠKOLY z radov rodičov. Z tohto dôvodu je Vaša účasť na stretnutí nutná. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami. 

    • Oznam pre rodičov o VP
     • Oznam pre rodičov o VP

     • Vážení rodičia, žiaci dostali vzdelávací poukaz (VP) a list s ponukou krúžkov, v ktorých môžu aktívne tráviť svoj voľný čas. V prípade, že si z našej ponuky vyberiete záujmový útvar pre Vaše dieťa, prosíme Vás, aby ste svoj výber potvrdili aj svojim podpisom na obidvoch stranách listu. Podpísané čestné vyhlásenie s ponukou krúžkov a spolu so vzdelávacím poukazom žiaci prinesú do školy.

      Vzdelávací poukaz nech žiaci prinesú do školy aj v prípade, že by ste si z našej ponuky nevybrali žiadny krúžok.Veríme, že v záujmových krúžkoch nášho CVČ Vaše deti zmysluplne využijú svoj voľný čas, aktívne si oddýchnu, budú rozvíjať svoje talenty a zažijú radosť z priateľstva a spoločenstva.

    • ... nad začiatkom šk. roka
     • ... nad začiatkom šk. roka

     • Ako učeníci po siedmich týždňoch od vzkriesenia očakávali prisľúbeného Tešiteľa vo večeradle, tak aj žiaci a pedagógovia našej CZŠ a ostatných sabinovských škôl po ôsmich prázdninových týždňoch, zhromaždení „vedno na tom istom mieste“, vzývali Ducha Svätého hymnom Veni, Sancte Spiritus na začiatku nového školského roka 2016/2017. Atmosféru dňa Turíc umocňoval aj dážď, ktorý nápadne pripomínal úryvok z Božieho slova našej slávnosti, opisujúci príchod Ducha Svätého: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.“ (Sk 2, 2) Medzi žiakmi a študentmi sa určite našli aj takí, ktorým sa daždivé pondelkové ráno nepodobalo iba vyroneným slzám za skončenými prázdninami, ale v padajúcich kvapkách zočili Božiu milosť, rozlievajúcu sa na všetkých ľudí a samotného Ducha Svätého, ktorého jedným zo symbolov je práve voda.

      Ako ľudia rôznych národov zhromaždení na päťdesiaty deň v Jeruzaleme počuli každého hovoriť vo svojom vlastnom jazyku, tak aj my sme sa povzbudení príhovorom p. kaplána a posilnení Božím požehnaním odhodlali prihovárať k našim žiakom, kolegom, rodičom, priateľom najzrozumiteľnejšou rečou – rečou lásky. ThLic.Katarína Hudáková, PhD.

    • Počítače a robotika – skôr než znovu začneme...
     • Počítače a robotika – skôr než znovu začneme...

     • Do galérie boli pridané fotografie: Baltie 2016 VaršavaLegobot 2016,  Minecraft Cup 2016,

      V posledných júnových dňoch vyvrcholili mnohé súťaže a projekty. Kým naštartujeme ďalší ročník krúžkov, treba sa ešte s vďakou a uznaním obzrieť za júnovou prácou našich žiakov. Špeciálne chcem poďakovať za dlhoročnú aktívnu prácu v krúžku Samuelovi Gulášovi. Pre svoju účasť na súťaži RoboCup v Lipsku, si ani nemohol osobne prevziať ocenenie za celoročné výsledky. Vo dvojici s Matejom Kandráčom sa výrazným podielom zaslúžil aj o celkové víťazstvo v Legobot 2016 - robotickej súťaži organizovanej SPŠE Prešov pre  ZŠ Prešovského kraja. Súťažilo sa v 4 disciplínach a v každej disciplíne mali naše tímy pódiové umiestnenia. K tomuto úspechu prispeli tiež žiaci Filip Ondrej, Jakub Božek a Dávid Konečný. Odmenou nám všetkým je ďalšia robotická stavebnica Ev3. Samo Guláš s Filipom Ondrejom stihli v júni ešte jednu robotickú súťaž a to RBA – Robotický battle na Alejovej v Košiciach. Tak Samo, nech sa ti na strednej škole darí napredovať rovnako, ako to bolo u nás.

      Našich programátorov reprezentovali vo Varšave na medzinárodnej súťaži Baltie 2016 Matej Kandráč a Samuel Vargovčík.

      29.6. sme zvíťazili v krajine biliónov kociek - Minecraft Cup 2016: Kto by nechcel meniť svet? Aj v tom virtuálnom priestore si to vyžaduje veľa úsilia a vynaliezavosti. Musí to byť náučné a treba k tomu spraviť video ? Pre našich žiakov to je tá správna výzva. Osem z nich sa dostalo na finále do firmy Microsoft v Bratislave. Odmenou za námahu bol nielen zaujímavý koncoročný výlet, ale aj dosiahnuté víťazstva vo všetkých 3 kategóriach: Iron (1.-3.ročník) –video  Jakuba Ondreja, Gold (4.-6.ročník) – video Filipa Ondreja a v kategórii Diamond (7.-9.ročník) – video Mateja Kandráča. U všetkých účastníkov projektu si veľmi vážim schopnosť dotiahnuť veci do úspešného konca a ďakujem im za reprezentáciu školy v celoslovenskom meradle. Už sa tešíme na nový školský rok, nové projekty a nové posily do našich krúžkov.

      Terézia Vargovčíková

    • Začiatok šk.roka 2016/2017
     • Začiatok šk.roka 2016/2017

     • Školský rok sme začali v pondelok 5.septembra 2016 sv.omšou o 8:00 vo farskom kostole v Sabinove. Po nej sme sa spoločne presunuli do školy. Žiaci 1.ročníka a 5.ročníka sa po spoločnom programe presunuli potom do tried, kde dostali od triednych učiteľov ďalšie informácie.

       

    • Hejného kamarátka Jolly je v našej škole
     • Hejného kamarátka Jolly je v našej škole

     •  

      Kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby. Túto ľudovú múdrosť isto poznáte.  A tak aj my v  CZŠ hľadáme rôzne možnosti a spôsoby ako zlepšiť nielen prostredie školy pri materiálnych opravách, ale aj vo vyučovacom procese. To všetko preto, aby sa naši žiaci u nás cítili ako doma a aby vyučovanie bolo pre nich zaujímavé a zároveň efektívne.   A  tak popri Hejného metóde v matematike prichádza Jolly Phonics , metóda v angličtine.

      Jolly Phonics je metóda vyučovania angličtiny, ktorá poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy, ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami, pokračujú deti spájaním zvukov do slov a začínajú čítať. Znie to neuveriteľne, ale čítajú v angličtine už po niekoľkých týždňoch. A čítajú veľa, lebo súčasťou každej úrovne je sada kníh, ktoré sú pre ne nielen zaujímavé, ale určite aj motivujúce.   Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. 

      Nebojte sa, Jolly Phonics  je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre deti, a preto začíname už tento šk.rok práve na prvom stupni.

       

      učiteľky Anglického jazyka

    • Prázdniny Vranovčanov u nás
     • Prázdniny Vranovčanov u nás

     • Naša škola žila detským džavotom aj počas prázdnin. Naše deti vymenili deti z Rímskokatolíckej farnosti sv. Joachima a sv. Anny v Čemernom, ktorí boli u nás na farskom tábore. Ako sa im u nás páčilo približuje úryvok z článku správcu tejto farnosti o. Mareka Kundera:

      Počas tohtoročných prázdnin sa v našej farnosti opäť uskutočnil Farský letný tábor pre deti a mládež. Bolo to v termíne 11.-16.7. (pondelok - sobota) a tábor sa konal v priestoroch CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Bolo nás dokopy 50 - 41 detí a 9 animátorov. Aj keď je pravdou, že tábor sa začal vybavovať už dosť tesne pred letom, tak môžeme povedať, že sme ho mali veľmi požehnaný Bohom a to počnúc p. riaditeľkou školy Ing. Katarínou Hviščovou aj s p. zástupcom, ktorí nám vo všetkom vychádzali v ústrety, cez tety kuchárky a ich vedúcu v jedálni p. Silviu Labudovú, až po tím animátorov a deti aj mládež ako účastníci.Táto cirkevná škola mala jednu výhody, ktorú sme doteraz nikdy nemali a tou bola kaplnka priamo v objekte školy. Využívali sme ju každý deň na sv. omše a modlitby. Veľká vďaka patrí všetkým animátorom za ich obetu, čas a námahu, ktorú priniesli nezištne pre tieto deti a mládež. Nebyť ich, nemalo by to šancu sa uskutočniť. Nech Boh požehná celému vedeniu školy, kuchárkam, animátorom a všetkým zainteresovaným za všetku námahu, ktorú pre uskutočnenie tohto tábora priniesli. 

      Fotografie z tohto tábora si môžete pozrieť na stránke: http://rkcemerne.sk/index.php/galeria/2016/1835-farsky-letny-tabor-v-sabinove

    • Poklad v tmavých chodbách školy
     • Poklad v tmavých chodbách školy

     • Dňa 24.6.2016 sme mali my, štvrtáci, noc v škole. Stretli sme sa o 18:00 hodine. Začali sme tým, že sme si išli po pizzu do Grandu. Po jej zjedení si naša pani učiteľka pripravila pre nás súťažné disciplíny, v ktorých sme si vyskúšali svoje schopnosti z MAT, SJL, TEV, PDA a iných predmetov, zbierali indície a v závere skladali tajničku. Po ich skončení sme sa v skupinkách vydali hľadať poklad v tmavých chodbách školy. Pokladom bol list od Pána Ježiša v kaplnke školy spolu s cukríkmi, ktoré sme si spravodlivo rozdelili. Nasledovala polnočná vybíjaná a futbal v telocvični školy asi do 23:30 hodiny. Vrátili sme sa do triedy, prezliekli sa a išli si pozrieť rozprávku Zootropolis. Po jej skončení sme sa uložili do spacákov a spali sme. Ráno sme sa zobudili, napili sa čaju, dojedli zásoby a išli sme domov. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok.

      Klaudia, Katka a Bejo

    • Ôsmaci boli v noci v škole
     • Ôsmaci boli v noci v škole

     • V piatok 24.6.2016 podvečer sme sa s karimatkou v ruke vybrali do školy. Po príchode nás s úsmevom na tvári privítali spolužiaci a naša triedna učiteľka. Program mal začať v meste. Naše plány nám však prekazila búrka. Pokračovali sme teda v škole. V telocvični sme si zmerali sily vo vybíjanej, basketbale a futbale. Keďže nám už vytrávilo, hlad sme zahnali pizzou. Nasledovalo pozeranie filmu. Po jeho skončení sme sa presunuli naspäť do telocvične. No tentoraz za iným účelom. Spolužiaci nastavili repráky a diskotéka sa mohla začať. Začali sme tancovať ako o život. Väčšine to veľmi nešlo, ale nám to vôbec neprekážalo. DJ „Pagáč“ púšťal skvelé pesničky. Ani sme sa nenazdali a bol čas skončiť. Presunuli sme sa do tried, kde sme sa prezliekli. Nemohli sme zaspať, a tak sme sa vybrali do kaplnky. Po modlitbe sa nám už zaspať podarilo. Bolo dosť neskoro a poniektorí boli už ráno o piatej hore. Domov sme sa vrátili síce nevyspatí, ale s plným vrecom zážitkov.

      Dorka a Andrea, 8.A

    • Nominácia na šachové MS žiakov
     • Nominácia na šachové MS žiakov

     • Po vyznamenaní na konci školského roku dostal žiak našej školy Michal Verbovský aj šachové vyznamenanie. Bol nominovaný do družstva Prešovského kraja na Šachovú olympiádu mládeže - Majstrovstvá sveta družstiev hráčov do 16 rokov, ktoré sa uskutočnia od 22.7. do 30 7.2016 v Poprade.

    • Ocenenie našich žiačok deviatačok
     • Ocenenie našich žiačok deviatačok

     • Naše žiačky Zuzana Gubčíková (9.B) a Ema Cehelská (9.A) boli ocenené v Košiciach generálnym vikarom Mons. Pavlom Drábom za výborné výsledky, ktoré dosahovali počas celého štúdia na našej školy. Prajeme im, aby sa im darilo aj na nových stredných školách.

    • Naši noví spolužiaci :-)
     • Naši noví spolužiaci :-)

     • Aj v tomto roku uzreli svetlo sveta vo veľkých kvetináčoch na oknách našej školy malí sokolíci. A o tom, že sa im u nás páči svedčí fakt, že po 35 mladých vyliahnutých v minulom roku, pribudlo k nim ďalších 15 malých dravcov. 

      Takže ak by niekto chcel vidieť "slovenských sokolov" nemusí odletieť do Francúzska, stačí keď zavíta k nám do školy...smiley

    • DEŇ ŠKOLY
     • DEŇ ŠKOLY

     • Vážení rodičia, pozývame Vás v piatok 24.júna 2016 spolu s nami osláviť patróna našej školy sv.Jána Krstiteľa a upevniť spoločenstvo žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy. Program osláv Dňa školy, na ktorýVás všetkých srdečne pozývame:

      • 8:00 - sv.omša vo farskom kostole
      • 10:00 - slávnostná akadémia spojená s oceňovaním najlepších žiakov v kinosále MsKS
      • 13:00 - športový zápas ŽIACI vs.UČITELIA
      • 15:00 - basketbalový zápas ŽIACI vs.RODIČIA

       

      ​Prosíme rodičov, ktorí majú záujem aktívne sa zúčastniť zápasu so žiakmi, aby nahlásili svoju účasť p.zástupcovi Kovalíkovi telefonicky na čísle 0903/048 211 alebo emailom na adresu j.kovalik@hotmail.com. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle...

    • Ďakujeme
     • Ďakujeme

     • Naša školská zbierka Pôstna krabička pre Afriku vyniesla 40 EUR. Pomáhame ňou viac ako 250 deťom v Ugande. V tomto roku bude z aktuálneho výnosu Pôstnej krabičky podporená výstavba murovanej budovy, ktorá by deti lepšie chránila pred nepriaznivým počasím v období dažďov. Zároveň bude aj naďalej podporené fungovanie Centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande. Ďakujeme zo heartvšetkým štedrým darcom.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie