• Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, nakoľko dištančné vzdelávanie pokračuje ďalej vo všetkých ročníkoch aj v týždni od 1.2.2021 podľa aktuálneho rozvrhu, chceme Vás požiadať (ak ste tak ešte neurobili), aby ste pre svoje deti zabezpečili funkčné slúchadlá a mikrofón (dobre poslúžia aj slúchadlá s mikrofónom od mobilu)Bez týchto základných technických prostriedkov je dištančné vzdelávanie komplikované a málo efektívne. Ďakujeme Vám za pochopenie.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia žiakov 2.stupňa, prosíme Vás o vyjadrenie k Dotazníkovému prieskumu pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie  od 11.1.2021 prostredníctvom aplikácie Edupage alebo hlasovania na edupage stránke. Termín - do 19.12.2020 20:00. Od Vášho názoru závisí ďalší postup školy v predmetnej veci. Ďakujeme za pochopenie.

     • Recyklujeme ďalej

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do zberu sabi viečok, tetrapakov, batérií a drobného elektroodpadu. Všetky uvedené veci môžete odovzdať do označených zberných nádob v škole, resp. u pani učiteľky Mgr.Summerovej. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Upozornenie k dištančnému vzdelávaniu žiakov 2.stupňa

     • Vážení rodičia, dištančné vzdelávanie (vyučovanie doma) pre žiakov v ročníkoch 5.- 9. je mimoriadnou formou výchovno - vzdelávacieho procesu. Za súčasných epidemiologických podmienok je však aj vyučovaním so všetkými povinnosťami pre žiakov ZŠ. Žiaci sú teda povinní zúčastňovať sa jednotlivých vyučovacích hodín podľa upraveného rozvrhu v online komunikácii s učiteľmi, plniť zadané úlohy a odovzdávať pridelené zadania. Práca žiakov je aj pri súčasných podmienkach hodnotená v jednotlivých predmetoch známkou. Ak sa žiak nedostatočne zapája do dištančného vzdelávania a učitelia nebudú mať dostatok podkladov pre jeho klasifikáciu na konci 1.polroka, takýto žiak bude na konci 1.polroka komisionálne preskúšaný. Aby sme vyšli v ústrety žiakom a aj Vám, milí rodičia, zjednotili sme vo všetkých vyučovaných predmetoch postup zadávania úloh pre žiakov. Pre lepšiu orientáciu v úlohách budú žiakom prideľované úlohy v Teamsoch, kde po prihlásení v záložke PRIRADENÉ ÚLOHY uvidíte chronologicky usporiadané všetky úlohy z jednotlivých predmetov aj s termínmi na ich vyplnenie. Informáciu o úlohách budete dostávať aj naďalej tiež prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • Oznam o ŠKD

     • Od 1.decembra 2020 je ŠKD opäť v plnej prevádzke pre všetkých žiakov, nielen pre zamestnaných rodičov.

     • Informácie od 10.11.2020

     • Vážení rodičia, po celoplošnom testovaní aj niekoľko našich zamestnancov a žiakov musí zostať v domácej karanténe. Aby sme chránili zdravie ostatných žiakov a zamestnancov prerušujeme v týždni od 10.11.2020 do 13.11.2020 prezenčnú výučbu vo všetkých triedach na 1.stupni. Celá škola tak prejde na dištančnú formu vyučovania. Online hodiny už sú zadané v Kalendári aplikácie Teams, čím žiaci získali prehľad o ich časovom rozvrhu. Okrem online hodín sú žiakom na jednotlivých hodinách zadávané aj rôzne vzdelávacie materiály a úlohy na vypracovanie. Jednotliví vyučujúci na 1.stupni budú viesť aj individuálne konzultácie s rodičmi a žiakmi, o ktorých ich budú vopred informovať. Aktuálne informácie pre ďalší týždeň Vám zašleme prostredníctvom aplikácie Edupage a tiež odporúčame cez víkend sledovať stránku školy. Veríme, že s Božou pomocou a ochranou zvládneme aj toto náročné obdobie. Prajeme všetkým chorým skoré uzdravenie.

     • Oznam pre rodičov žiakov, ktorí od UTORKA 3.11.2020 nastúpia do školy

     • Vážení rodičia, od utorka 3.11.2020 po celoplošnom testovaní nastali určité zmeny v organizácii vyučovania v škole. Prehľadne sú popísané v priložených obrázkoch. Časť žiakov aj na 1.stupni sa zúčastňuje vyučovacieho procesu dištančne, preto sme kvôli koordinácii dištančného a prezenčného vyučovania museli upraviť časový rozvrh. Vyučovanie pre žiakov v škole bude končiť o 11:45. V ŠJ sa strava pripravovať nebude, ŠKD však bude v prevádzke. Pred nástupom žiaka do školy mladšieho ako 10 rokov je potrebné predložiť VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI od 2.11.2020 (buď elektronicky cez aplikáciu Edupage alebo v papierovej forme). Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude možné zúčastniť sa prezenčného vyučovania. 

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj v tomto roku sa rodiny našich žiakov a učiteľov s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Pretože súčasná epidemiologická situácia nám nedovolila stretnúť sa pri modlitbe osobne, využili sme príležitosť, ktorú nám ponúkajú technické prostriedky. Stretli sme sa teda online v pondelok 19.10.2020 o 9:00 v prostredí našho známeho Teamsu. Vďaka všetkým za účasť.

     • Dištančné vzdelávanie od pondelka 19.10.2020

     • Vážení rodičia, zhoršujúca sa epidemiologická situácia prináša rýchle zmeny aj v organizácii vyučovacieho procesu v školách. V piatok 16.10.2020 sme Vás informovali, že sme dostali odporúčanie pokračovať vo vzdelávacom procese prezenčnou formou. V sobotu sme boli v ďalšom kontakte s RÚVZ a zriaďovateľom a na základe ich odporúčaní od 19.10. (pondelok) do 23.10.2020 (piatok) bude škola a ŠJ zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať v tomto období dištančnou formou na 1. a 2.stupni. V pondelok a utorok budú žiakom len zadávané úlohy cez Edupage. Od stredy bude prebiehať online vyučovanie.
      Minimalizujte, prosím, sociálne kontakty Vašich detí, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí, 
      aby nenavštevovali vyučovanie v ZUŠ, záujmové aktivity, tréningy a pod.,  a aby ste sledovali ich zdravotný stav. Prípadné zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultujte s obvodným pediatrom a neodkladne informujte triedneho učiteľa. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme Vám za porozumenie a veríme, že s Božou pomocou túto náročnú situáciu spoločne zvládneme.

     • Výsledky volieb rodičov do rady školy

     • Vážení rodičia, v utorok 6.10.2020 sa uskutočnili voľby štyroch zástupcov rodičov do rady školy. Odovzdaných bolo 73 hlasovacích lístkov, z ktorých jeden bol neplatný. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy podľa vyhlášky č.291/2004 Z.z. rozhoduje žrebovaním. Zvolení boli nasledujúci kandidáti:

      1. Ing.ŠTOFANÍK Vladimír - 42 hlasov
      2. Mgr.JUSKO Martin - 32 hlasov
      3. Mgr.FEKIAČOVÁ Mária - 26 hlasov
      4. Ing.ONDKOVÁ Zuzana - 21 hlasov (na základe žrebovania)
      5. Ing.STRAKOVÁ Mária - 21 hlasov

      Zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov pri práci v prospech našej školy.

      Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy

     • Školské tričká

     • Milí rodičia, ponúkame Vašim deťom školské tričko (biele, modré a červené) s logom našej školy. Suma za tričko je od 4,50 eur (1. stupeň) – 5,50 eur (S,M,L ) 2.stupeň. V prípade záujmu si ich môžete objednať u triednych učiteľov alebo emailom u Bc.Džačovskej na emailovej adrese dzacovska.o@czssabinov.sk do konca októbra. Ďakujeme.