• Deň Zeme

     • V piatok 22. apríla mala naša Zem svoj deň. Naši prváci si vyrobili projekt s ekologickou tematikou. Nakoniec si to aj prakticky vyskúšali – poupratovali areál, okolie školy a niektoré priestranstvá v meste. Všetci veríme, že neurobili dobrý skutok len pre naše mesto, ale aj pre celú planétu.

     • Deň elegancie

     • Milí žiaci a učitelia, pozývame Vás na Deň elegancie, ktorý sa uskutoční v stredu 27.apríla 2022. Tešíme sa na elegantné oblečenie u dám aj u pánov. 

      "Elegancia je, keď je vnútro rovnako krásne ako zovňajšok." Coco Chanel

     • Testovanie 9 2022

     • V stredu 6. apríla 2022 sa uskutoční riadny termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika (90 min.) a slovenský jazyk a literatúra (70 min.).

      Ciele testovania

      • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania,
      • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, 
      • poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
     • V školskej knižnici to žije!

     • Po šiestich mesiacoch nepretržitej práce v školskej knižnici môžeme zhodnotiť, že zapojiť sa do projektu „Čítame radi“ sa naozaj oplatilo. Knihy v hodnote 800 eur zakúpené z tohto projektu sa v našej knižnici úspešne požičiavajú každý pondelok a štvrtok po 2. vyučovacej hodine. 

      Čitatelia z celej školy si môžu vybrať zo širokej ponuky kníh pre deti a mládež. Žiadaní sú nielen obľúbení svetoví autori detskej literatúry (Roald Dahl: Charlie a továreň na čokoládu, Kamoš obor, Žirafa Pelly, Matilda, Jeff Kiney: Denník odvážneho bojka), ale aj úspešní domáci spisovatelia (Gabriela Futová: Rozruch v škole na Kavuličovej ulici, Roman Brat). Mladší žiaci sa okrem rozprávok tešia i z možnosti požičiavania si kníh so zvieracími hrdinami (knižná séria Zvierací detektívi). Na svoje si prídu aj milovníci detektívok (Tigrí tím, Slávna päťka, Traja pátrači a ich ZÁHADY), fantasy literatúry (napr. Kroniky Narnie – celá séria, Kráľovskí bojovníci, Hobbit) a dobrodružnej literatúry (Dvadsaťtisíc míľ pod morom, Cesta okolo sveta za 80 dní,  Robinson Crusoe). Nezabudli sme ani na dievčenské romány (Anna zo Zeleného domu, Malé ženy, Jacqueline Wilsonová: Prvé lásky, Prvé trampoty) a náboženskú literatúry v podobe životopisov mladých svätcov (Carlo Acutis, Dominik Savio, Anna Franková). Okrem beletrie si u nás nájdu aj rôzne encyklopédie a diela náučnej literatúry.

           Keďže to v našej knižnici opäť žije, neváhaj a príď! V knihovničkách sa práve teraz skrýva ďalších 10 nových kníh, ktoré čakajú len nato, aby si si ich vzal domov a prečítal! A ak nevieš, čo si máš vybrať, nevzdávaj to! Naša pani knihovníčka ti určite dobre poradí.

     • Hybridné vyučovacie hodiny 

     • Ako Microsoft Showcase School, jedna zo šiestich škôl na Slovensku s týmto titulom, aj v čase pandémie ochorenia COVID-19 nám leží na srdci vzdelávanie a výchova tých našich žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na prezenčnom vyučovaní a musia zostať doma v karanténe. Snažíme sa im sprostredkovať poznatky a prehlbovať ich sociálne väzby so spolužiakmi prostredníctvom hybridných vyučovacích hodín. Ide o kombinovaný vyučovací proces, počas ktorého sú žiaci v karanténe prítomní na prezenčnom vyučovaní vďaka online pripojeniu cez MS Teams. 

     • Zima pri Toryse

     • V polovici januára sme sa spoločne so žiakmi záujmového útvaru Poznávanie a ochrana prírody vybrali pozorovať život na rieke počas zimy. Pre toto pozorovanie sme si zvolili rieku, ktorá preteká našim mestom – Torysu. Úlohou žiakov bolo sledovať a následne zaznamenať aké druhy vtáctva môžeme počas tohto obdobia na rieke vidieť. Predpokladali sme, že na rieke uvidíme kačicu divú, či vodnára potočného, ktorý by sa v tomto období mal zdržiavať práve na Toryse.

      Základ bol sa teplo obliecť, keďže bol celodenný mráz a vzduch pri rieke bol ešte o čosi mrazivejší. Po príchode na miesto sme objavili na strome pripevnenú tabuľku o kavke tmavej a tak sme sa dozvedeli aj niečo naviac. Následne sme začali pátrať po nejakom živote na rieke. Netrvalo dlho a hneď pred nami sa objavila kačica divá, samica spolu so samčekom. Vysvetlili sme si ako ich rozoznať a sledovali sme ich správanie a spôsob získavania potravy. Zároveň sme si na rieke všimli ďalšie kačice. Vo vreckovom atlase sme si našli sledovaný druh a doplnili si ďalšie informácie. Začali sme pátrať aj po vodnárovi, jeho observatória sme si na rieke všimli, no žiaľ, v tento deň sa nám ho na rieke nepodarilo pozorovať. Okrem toho, sme našli pobytové znaky po bobrovi európskom a so záujmom sme ich preskúmali.

      Možno sa to nezdá, ale také pozorovanie vie byť náročné, naše úsilie bolo skúšané aj čoraz väčším mrazom. Posilnili sme sa teplým čajom, skúsili ešte pátrať po vodnárovi potočnom, no opäť neúspešne. Skúsime to opäť nabudúce.

     • Angličtina s Jolly Phonics

     • S Jolly Phonics je učenie sa hrou na každej hodine angličtiny. Na jednej hodine sme boli námorníkmi, na ďalšej sme kúzelníkmi a princeznami na narodeninovej oslave. Plyšovým zvieratkám sme prepožičali naše hlasy, aby sa aj oni mohli porozprávať po anglicky. Naučili sme ich, ako sa majú pozdraviť, predstaviť a rozlúčiť.

     • „Lysá“ lyžovačka

     • Lyžovať už všetci vieme, 

      na lyže už teraz smieme. 

      Učitelia, choďte z cesty, 

      všetko dáme aj bez siesty. 

       

      V pondelok k nám vietor prišiel, 

      každý z nás sa v niečom našiel. 

      Zo začiatku ani krok, 

      spadli sme hneď na zadok. 

      Obed to bol prekvapene  

      jedno veľké prekvapenie. 

      Cesta domov bola boj, 

      spolu sme šli ako roj. 

       

      Utorok ten už bol lepší, 

      vietor len o trochu menší. 

      Keď zelení išli z kopca, 

      každý z nás bol hneď porotca. 

      Na lanovke každý pán, 

      zabudneš aj na strach sám. 

      Skibus ten nás potrápil, 

      miestami aj prekvapil. 

       

      V stredu lyže odložíme, 

      na túru sa vypravíme. 

      Guľovačka pre radosť -  

      základný znak pre mladosť. 

      Sáčok to je verný priateľ, 

      kameň je hneď tvoj nepriateľ. 

      Z kopca letíš ako blesk, 

      pod kopcom len veľký tresk. 

       

      Zase sme v tom istom kole, 

      štvrtok pridá nám mozole. 

      Lepšíme sa, to si píš, 

      pádom však nezabrániš. 

      Na prestávke bola fuška, 

      nepohla sa ani muška. 

      Fandili sme ako nik, 

      hokejový fanúšik. 

       

      Piatok to bol iný level, 

      pod nohami sneh nám horel. 

      Zadok ten nás už nebolel, 

      učiteľ z nás až onemel. 

      Na pome to išlo hladko, 

      pre niektorých až moc krátko J 

      „Predposledná“ jazda bola, 

      lanovka nás k sebe volá. 

       

      Lysá, ahoj, lúčime sa, 

      nič sa neboj, vrátime sa. 

      Na rok máme lyží dosť, 

      už tu nie sme nový hosť. 

       

      Lyžujeme skvele,  

      nohy máme celé. 8.A, 8.B 

      Miriam Maliková

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Ani pandemické obmedzenia nás neodradili od nášho poslania konať dobro, a tak sme sa na začiatku adventu v rámci ŠKD tiež zapojili do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? V priebehu niekoľkých dní deti priniesli do školy rôzne maličkosti, ale aj plné krabice, v ktorých malo byť niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, na zábavu, zo srdca. S veľkým nadšením sa nám podarilo naplniť darčekami 26 krabíc od topánok, ktoré potešia na Vianoce seniorov v domovoch sociálnych služieb. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, najmä rodičom, aj za takýto prejav lásky a obety.  "Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu." Matka Tereza.

     • Červená streda

     • Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno, aby pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru. Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú. Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež nesmiernu núdzu a existenčnú krízu. Mnohí kresťania položia život v snahe zachrániť iných, keď strážia kostoly pred teroristami, či chránia svoje rodiny. Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov. Červená streda sa tento rok uskutoční 24. novembra. Ukážme aj my, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere. Oblečme sa do červeného oblečenia, lebo červená farba symbolizuje krv trpiacich pre vieru. Takto aj našim oblečením ukážeme, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere a aj takýmto spôsobom vyjadrime našu solidaritu s nimi.

     • Jeseň v ŠKD

     • Každý rok sa v našom ŠKD počas jesenného obdobia uskutočňujú tvorivé dielne s jesennou tematikou. Deti si jednotlivo vo svojich oddeleniach vyrábajú rôzne výrobky. Pestré sú aj aktivity detí, ktoré nezaháľajú a zmysluplne využívajú čas strávený v ŠKD. Jednou z aktivít je pobyt na čerstvom vzduchu, pozorovanie zmien v prírode a zbieranie jesenných plodov. Tie využívajú na výrobu nádherných výtvarných prác, ktoré potom zdobia naše priestory školy, či triedy. Deti sú šikovné a zo svojich výrobkov majú veľkú radosť.

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj naša škola sa v pondelok 18.októbra 2021 o 10:40 hod. zapojila do celosvetovej ružencovej kampane Milión detí sa modlí ruženec. Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Chceme si pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Sme totiž povolaní, aby sme tvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi.Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista.

     • Svetový deň duševného zdravia

     • Každý rok si 10.októbra pripomíname dôležitosť duševného zdravia. Tento dátum je stanovený od roku 1991 Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) a cieľom tohto dňa je zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete. V tento deň si môžeme pripnúť modrú nezábudku - malý, nenápadný kvietok, ktorý je symbolom duševného zdravia. 

      Duševné zdravie - krehké, zraniteľné, no je rovnako dôležité ako telesné. Do balíka duševného zdravia sa zaraďuje emočná, psychická a spoločenská pohoda. Ovplyvňuje to ako myslíme, konáme a vnímame. Duševné zdravie je dôležité pre zvládanie stresu, v rámci medziľudských vzťahov, pri rozhodovaní. Ak sa objavia ťažkosti, nebojme sa požiadať o pomoc, tak ako to robíme pri telesných ochoreniach. Je dôležité obrátiť sa na odborníkov v oblasti duševného zdravia, zdôveriť sa so svojimi ťažkosťami. Pretože nikdy na to nie sme sami!  

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie