• Červená streda

     • Aj naša škola sa zapojila do TÝŽDŇA POMOCI PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM, ktorý organizuje  nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Chceme si pripomínať, že viac ako 300 miliónom kresťanov po celom svete hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíženie na zdraví, či smrť. 

      Osobitným dňom bude 20.november - Červená streda. V tento deň sa uskutoční celosvetové podujatie, kedy rôzne krajiny sveta nasvietia verejné objekty na červeno. Budú sa konať modlitby, pobožnosti a iné aktivity, pomocou ktorých sa budeme spájať v myšlienkach a modlitbách za trpiacich kresťanov na celom svete. Ukážme aj my v Sabinove, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere. „Vysvieťme sa do červeného“ našim oblečením v stredu 20.novembra, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili našu solidaritu s nimi.

      Naša farnosť privíta vo štvrtok 21.11.2019 pri sv. omši o  18.30 hod. pakistanského kňaza Emmanuela Yousafa. Po nej sa bude konať aj prednáška, kde sa viac dozvieme ako trpia kresťania pre vieru v dnešnej dobe a ako im môžeme pomôcť.

      Páter Werenfried, zakladateľ ACN povedal:  „Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“  

     • S františkánom o Františkovi

     • Už tretí rok funguje v našej škole záujmový útvar Poznávanie a ochrana prírody, v ktorom sa žiaci môžu dozvedieť mnoho nových informácii z oblasti ochrany prírody nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nie je to len klasické získavanie vedomostí, ale žiaci vďaka rôznym dokumentárnym filmom, hrám a aj samotnému zážitkovému učeniu, či pobytu v teréne, objavujú a spoznávajú tajomný svet prírody. Počas prvých hodín sa žiaci dozvedeli, ktorý patrón si ich, ako začínajúcich ochranárov, zoberie pod svoju ochranu. Nie je to nik iný ako sv. František z Assisi. Venovali sme mu niekoľko hodín, kde sme poznávali jeho život, rozprávali si mnohé príbehy z jeho života a neraz sme navštívili aj školskú kaplnku.

      Keďže sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, svojou návštevou nás poctil sám františkán páter Gabriel, ktorý pôsobí v Kostole sv. Jozefa v Prešove. Páter Gabriel prišiel autobusom, na sebe mal hnedý habit a veľmi sa na žiakov tešil. Tí ho hneď po príchode začali zasypávať otázkami a zvedavými pohľadmi. Páter Gabriel sa najprv predstavil, povedal pár slov o sebe a potom prišli na rad deti. Následne rozprával o svätom Františkovi, o jeho stretnutí s vlkom z Gubbia, o Františkovej láske k stvorenstvu, no nezabudol žiakov aj poučiť o tom, ako by sa mali k prírode správať a prečo by tak mali robiť. Samotnú besedu sme neukončili inak ako vďakou a modlitbou v našej kaplnke.

      A čo na besedu hovoria samotní účastníci?

      “Dozvedela som sa zaujímavé veci. Bola to zábava, veľmi ma to bavilo. Dozvedela som sa, že sv. František z Assisi mal stigmy a že mal rozdelenú záhradu na dve časti - na upravenú a na voľne rastúcu.”  (Alžbeta)

      “Páčilo sa mi, ako veľmi mal sv. František rád prírodu a deti.” (Matúš)

      “Na františkánoch sa mi páči, že pomáhajú, sú milí, pekne rozprávajú a nosia oblečenie a chápu deti.” (Radovan)

      “Páter Gabriel veľmi zaujímavo rozprával. Bolo super počúvať ho.”

      “Dozvedel som sa nové veci. Zistil som, že život sv. Františka z Assisi je zaujímavý. Dozvedel som sa mnoho zaujímavosti z jeho života.” (Matej)

      “Páči sa mi, ako sa františkáni starajú o chorých.” (Richard)

      “Najviac sa mi páčilo ako sa páter Gabriel pekne predstavil a ako zaujímavo rozprával.”

     • Biela pastelka

     • Ako každý rok, aj tohto roku sa uskutočnila celoslovenská verejná zbierka „Biela pastelka“. Výnos verejnej zbierky Biela pastelka je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Ročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne služby viac ako 3 000 klientom vo všetkých krajoch SR. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti – varenie, upratovanie, osobná hygiena či komunikačné zručnosti. Do tejto zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy. Aj vďaka nášmu príspevku sa v Prešovskom kraji podarilo vyzbierať sumu 25 124,26 €.

     • ENVIROKÚTIK

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do rôznych environmentálnych projektov, ktorých cieľom je minimalizovať odpad. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa je správna separácia a následná recyklácia, ktorá dáva veciam druhú šancu, no predovšetkým šetrí prírodné suroviny a chráni životné prostredie. Zapojili sme sa opäť do nového ročníka súťaže, ktorá sa týka zberu tetrapakov a hliníkových viečok SABI, zbierame použité batérie, drobné nefunkčné elektrospotrebiče (fény, hriankovače, mixéry...) a tonery. Zberom plastových vrchnákov sa snažíme pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením.  Ďakujeme!

     • Sviečka za nenarodené deti

     • V piatok 18.októbra 2019 sa aj naša škola zapojí do verejnej zbierky Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíme aktivity Fóra života v oblasti ochrany života. V ponuke budú dva druhy sviečok - malá v plastovom obale (1 €) a veľká v sklenenej nádobe (4 €). Ďakujeme za Vašu pomoc a priazeň. 

     • Jesenný festival 2019

     • V sobotu 5.októbra 2019 sa v centre nášho mesta opäť konal Jesenný festival - festival farieb, ovocia a rôznych chutí. Aj naša škola mala na ňom svoje zastúpenie a stánok s dobrotami vyrobenými zo sladkých plodov jesene. Našim stánkom a dobrotami sme chceli vyjadriť vďaku Nebeskému Otcovi za všetky dary, ktoré nám tento rok požehnal. Ďakujeme našim šikovným učiteľkám, ktoré pod vedením Bc.Oľgy Džačovskej celú našu prezentáciu na festivale pripravili. 

     • Exkurzia na Ústavnom súde SR

     • Naši ôsmaci sa v piatok 27.septembra vybrali na návštevu Ústavného súdu v Košiciach, kde sa konal Deň otvorených dverí. Mali tak možnosť nakuknúť do zákulisia inštitúcie, ktorá bdie nad dodržiavaním ústavy v našej krajine. Mohli si vyskúšať sudcovské taláre a zasadnúť na "súdnu stolicu" a bližšie spoznať organizáciu a činnosť našich súdov.  A aké dojmy si odniesli z exkurzie samotní ôsmaci? 

      Po príchode do Košíc sme sa peši premiestnili k budove Ústavného súdu, ktorú strážili muži zákona – policajti. Hneď pri vstupe sme prešli bezpečnostnou kontrolou (ako na letisku). Našťastie sme sa všetci bez problémov dostali dnu. Steny chodieb súdu zdobia obrazy a fotografie sudcov. Dozvedeli sme sa niečo o fungovaní Ústavného súdu. Videli sme kanceláriu sudcu i miestnosť, kde sa konajú neverejné zasadnutia súdu. Po skončení vnútornej prehliadky sme pokračovali vonku, kde vystupoval spevácky zbor a mohli sme si zobrať suvenír na pamiatku. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. (Tamara 8.A)

      Pri vstupe sme prechádzali cez detektor kovov. Mohli sme vidieť pojednávaciu miestnosť, v ktorej sa konajú verejné zasadnutia súdu. Mali sme možnosť nahliadnuť aj do kroník Ústavného súdu. Deň otvorených dverí  sa mi páčil. (Katka 8.B)

      V pojednávacej miestnosti nám náš sprievodca povedal niečo o Ústavnom súde. Niektorí žiaci si vyskúšali kreslá sudcov. Videli sme aj ďalšie miestnosti. Vonku sme si vyskúšali svoje zručnosti pri plnení úloh. Mne sa páčilo aj vystúpenie speváckeho zboru. Domov sme si  zobrali balónik s logom Ústavného súdu. (Mirka 8.A)

      Pri vstupe do budovy Ústavného súdu nás kontrolovali, či nemáme pri sebe nejakú zbraň. V pojednávacej sieni sme sa dozvedeli, koľko prípadov ročne musia sudcovia riešiť. Vyskúšali sme si aj kreslá sudcov. Na nádvorí sme plnili zaujímavé úlohy. Na exkurzii sa nám páčilo. (Sofia, Veronika, Stanka 8.B)

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • V jedno jesenné popoludnie nás počasie vylákalo na školský dvor. Rozmanitými farbami blikalo nebo nad našimi hlavami. „Každý jeden šarkan svojim dlhým chvostom oblohu rád zametá - farebnými mašličkami usilovne prepletá.“ Niektoré leteli vysoko, niektoré nízko, ale stále ich bolo vidno. Odborná komisia tieto šarkany hodnotila a na konci šarkaniády vyhlásila víťazov. Tí sa potešili sladkej odmene.

     • Predajná výstava anglických kníh

     • Milí rodičia, radi by sme vás informovali, že dňa 26.9.2019 sa na našej škole predstaví jedno z najznámejších britských vydavateľstiev USBORNE so svojimi jedinečnými knižkami priamo z Anglicka. Žiaci si budú môcť vybrať z množstva krásnych kníh, ktoré podnietia ich záujem o výuku anglického jazyka primerane ich veku a záľubám. Okrem toho, že zakúpením knižky (ceny sa pohybujú od 8 € do 13,50 €) môžete svoje dieťa motivovať k angličtine, podporíte i našu školu, nakoľko od vydavateľstva USBORNE môžeme získať tieto zahraničné knižky pre školu úplne ZDARMA len vďaka Vám.

      Knižnú ponuku vydavateľstva je možné pozrieť si tu: https://usborne.com/browse-books/

      Facebooková stránka: https://www.facebook.com/emmkabooks/

      Ďakujeme.

     • Prihlasovanie na obedy

     • Vážení rodičia, od 1.septembra 2019 majú všetci žiaci školy nárok na tzv. "obedy zadarmo". K tomu je však potrebné, aby ste svoje deti prihlásili na stravovanie v školskej jedálni prostredníctvom zápisného lístka. Link na zápisný lístok je umiestnený na konci tohto článku. Zápisný lístok si môžete vytlačiť, vypísať, podpísať a v pondelok 2.septembra (najneskoršie v utorok 3.septembra do 7:30) doručiť do školy osobne alebo prostredníctvom Vašich detí. Vytlačené zápisné lístky budú tiež k dispozícii v škole v pondelok 2.septembra. Bez odovzdaného zápisného lístka v stanovenom termíne, nebude môcť byť vydaná strava žiakom.  

     • Deviataci vo Viedni

     • Stalo sa už tradíciou, že deviataci našej školy absolvujú v rámci exkurzie a školského výletu návštevu Bratislavy a Viedne. Tak tomu bolo aj tento rok. 29. mája sme sa vybrali vlakom do Bratislavy, kde  sme prvý deň absolvovali prehliadku Starého Mesta a Bratislavského hradu. Samozrejmosťou bola aj návšteva obchodného centra Eurovea. Na druhý deň sme  sa síce zobudili do upršaného bratislavského  rána, ale našťastie počasie vo Viedni bolo na prehliadku ako stvorené. Pod mrakom, nepršalo a hlavne nebolo horúco.

      Prehliadku mesta sme spolu s našou sprievodkyňou Katkou začali v zámku Belvéder, sídla princa Eugena Savojského, rakúskeho vojvodcu a politika. Rozloha a aj krása záhrady očarila mnohých turistov, ktorých sme tam stretli. Pokračovali sme prechádzkou okolo Štátnej opery, návštevou Dómu sv. Štefana a o 12:00 hod. sme si stihli vypočuť aj pozrieť orloj v blízkosti Dómu. Po krátkej prestávke na obed sme pokračovali v našej pešej prehliadke okolo paláca Habsburgovcov Albertina. Múzeum a galéria Albertina v sebe skrývajú najväčšie poklady trvalej expozície klasického i moderného umenia. Je pomenovaná po svojom zakladateľovi Albertovi Duke, ktorý vytvoril expozíciu už v roku 1776.

      Zastavili sme sa aj v priestoroch viedenského zámku Hofburg, niekdajšej rezidencie Habsburgovcov. V jeho priestoroch sídli španielska jazdecká škola, ktorá je najstaršou svojho druhu. Dnes je jedinou inštitúciou na svete, ktorá neustále rozvíja tradíciu klasickej školy jazdenia. Záver patril námestiu Márie Terézie, ktoré je medzi Prírodovedným a Umeleckohistorickým múzeom. Centrom námestia je monumentálny pamätník Márie Terézie. Socha Márie Terézie sediacej na tróne bola vytvorená už v rokoch 1874 – 1887.

      Po 4-hodinovej prehliadke sme sa unavení vrátili späť do Bratislavy, kde sme deň plný histórie zakončili sv. omšou v jezuitskom kostole na Hlavnom námestí.

     • Výlet do Londýna

     • 20. mája sa jedenásť žiakov našej školy a devätnásť žiakov ZŠ Komenského vydalo na cestu do Londýna. Všetci sme sa veľmi tešili a boli plní očakávania, čo všetko v Londýne uvidíme, zažijeme. Cestovali sme autobusom viac ako 24 hodín, ale oplatilo sa. Prechádzali sme Českou republikou, Nemeckom, Luxemburskom, Belgickom a Francúzskom. Z francúzskeho prístavu Calais sme sa trajektom preplavili cez kanál La Manche do anglického Doveru. Potom ešte asi 2 hodinky cesty autobusom a boli sme v Londýne.

      Najprv sme sa prešli londýnskou štvrťou Greenwich, kadiaľ prechádza nultý poludník. Samotnú prehliadku Londýna sme začali plavbou po Temži, kde sme už z lode mohli sledovať pamiatky, o ktorých sme si doteraz len čítali alebo sledovali na videu či internete. Hneď v prvý deň sme si vyskúšali pohľad z vtáčej perspektívy, a to konkrétne z Londýnskeho oka. Vyhliadkové koleso dosahujúce výšku 135 metrov ponúka úžasný pohľad na celý Londýn. Výstavbu Londýnskeho oka sme si pozreli aj v 4D kine. Okrem „London Eye“ sme prvý deň videli Houses of Parliamant, Big Ben, Trafalgar square či  Greenwich park. Večer sme sa unavení ubytovali v mobilhomoch v Allhallows Leisure Park, asi 65 km od Londýna.

      Náš sprievodca Martin nám na druhý deň naplánoval nakupovanie na Oxford Street, oddych v Hyde parku, návštevu múzea voskových figurín Madame Tussaud´s a domu Sherlocka Holmesa.

      Tretí deň sme videli Buckinghamský palác, cvičenie stráží kráľovskej gardy, St. James’s park  a Tower of London. Asi najväčší zážitok sme mali v Tower of London, miesta, kde sa vlastne prechádzate dejinami Anglicka. Pevnosť kedysi slúžila ako kráľovský palác, väznica a teraz ako turistická atrakcia. Najzaujímavejšou časťou prehliadky boli kráľovské korunovačné klenoty, ktoré sú už niekoľko storočí súčasťou korunovácie anglických panovníkov.  

      Posledný deň pobytu v Británii sme sa ešte zastavili v malebnom mestečku Rochester, rodisku Charlesa Dickensa, kde sme navštívili katedrálu, neďaleký hrad a, samozrejme, aj malebné typické centrum plné malých obchodov, kaviarničiek a stále milých a ochotných predavačov či predavačiek.

      Po dlhej ceste domov sme dorazili unavení, ale spokojní, plní zážitkov, emócií a niektorí z nás možno aj s túžbou navštíviť Londýn ešte raz. 

     • Anglický týždeň

     • Najlepší spôsob, ako sa učiť angličtinu, je navštíviť anglicky hovoriacu krajinu, ale nie vždy sa to dá. Preto sme sa rozhodli ponúknuť žiakom intenzívny jazykový týždenný kurz  s „native speakrom“. 20. mája 2019 k nám do školy prišli David a Craig z Británie a v stredu namiesto Davida Wok z Nového Zélandu.  Žiaci si pomocou rôznych výučbových techník – hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie mohli precvičiť svoju slovnú zásobu a komunikačné zručnosti. Na konci týždňa žiaci dostali certifikáty o absolvovaní kurzu.

      Pár postrehov našich žiakov:

      Samuel, 5. roč.: „Páčili sa mi hry, zábava a hlavne Wok, ktorý bol veľmi zábavný a smiešny.“

      Tamara, 5. roč.: „Anglický týždeň bol veľmi dobrý, veľa sme sa smiali a keď sme mali tému Music, tak sme si aj zatancovali. Bolo to super, rada by som si to na budúci rok zopakovala.“

      Laura, 8. roč.: „ Som veľmi rada, že som sa na tento týždeň prihlásila, pretože komunikovať s človekom, ktorý hovorí iba po anglicky, je úžasný zážitok. (Hlavne vtedy, keď mu rozumiete a aj on vám). Aktivity boli hlavne o kreativite, fantázii. Rada by som si to zopakovala.“

      Júlia, 8. roč.: „Na začiatku mal každý strach, čo ak nebudeme rozumieť, ale verte mi, vôbec sme sa nemuseli strachovať. Bolo to plné zábavy, hier, aktivít a určite to stálo zato.“

      Dorota, 8. roč.: „Celkovo sa mi týždeň páčil, hlavne prístup lektora. Rada by som išla na tento týždeň ešte raz.“

      Jakub, 8. roč.: „ Bolo to super, hrali sme hry, naučili sa niečo nové. Lektor bol milý a slušný.“

      Nikolas, 8. roč.: „Bolo tam celkom dobre. Robili sme kvízy, pracovali v skupinách aj vo dvojiciach. Veľa sme sa rozprávali o Slovensku a rozdieloch medzi SR a UK.“

     • Pieseň pre Sv.Otca 2019

     • Aj tento rok žiačky našej školy okúsili atmosféru prehliadky talentovaných spevákov Košickej arcidiecézy. Na 24.ročníku Piesne pre Sv.Otca sa premiérovo predstavila najmladšia speváčka celej súťaže a náš malý prvácky talent Rita Komišaková. Svojím vystúpením zaujala mnohých a právom sa umiestnila v zlatom pásme. V II.kategórii našu školu reprezentovala Lucia Sečová, ktorá využila svoje trojročné skúsenosti s touto súťažou a svojím výkonom si vyslúžila strieborné pásmo. V kategórii 13-15-ročných vystúpila Nikolett Dragoňová. Jej premiérové vystúpenie bolo ohodnotené umiestnením v striebornom pásme. Oceneným speváčkam srdečne blahoželáme!

     • Vyhodnotenie

     • 17.4.2019 sa skončil 16. ročník súťaže Recykluj a vyhraj s firmou MILK-AGRO, spol.  s r.o. Cieľom tejto súťaže je minimalizovať odpad, dávať veciam novú šancu a chrániť tak životné prostredie. Súťaž prebieha vo viacerých kategóriách. Žiaci našej školy sa zapojili do dvoch kategórií – zberu hliníkových viečok a tetrapakov z mlieka SABI. Podarilo sa nám vyzbierať 300 kg tetrapakov, čím sa  nám okrem skvelých cien podarilo vyhrať aj účasť na koncerte INTEGRÁCIA, ktorý sa bude konať  v októbri 2019. Hlavná cena pre najlepšieho zberača bude odovzdaná na slávnostnom oceňovaní žiakov v závere školského roka. Ceny pre ďalších usilovných zberačov (nákupné poukážky, tričká, ruksaky, kľúčenky), budú žiakom odovzdané v priebehu budúceho týždňa. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v ďalšom ročníku.