• Informácie od 10.11.2020

     • Vážení rodičia, po celoplošnom testovaní aj niekoľko našich zamestnancov a žiakov musí zostať v domácej karanténe. Aby sme chránili zdravie ostatných žiakov a zamestnancov prerušujeme v týždni od 10.11.2020 do 13.11.2020 prezenčnú výučbu vo všetkých triedach na 1.stupni. Celá škola tak prejde na dištančnú formu vyučovania. Online hodiny už sú zadané v Kalendári aplikácie Teams, čím žiaci získali prehľad o ich časovom rozvrhu. Okrem online hodín sú žiakom na jednotlivých hodinách zadávané aj rôzne vzdelávacie materiály a úlohy na vypracovanie. Jednotliví vyučujúci na 1.stupni budú viesť aj individuálne konzultácie s rodičmi a žiakmi, o ktorých ich budú vopred informovať. Aktuálne informácie pre ďalší týždeň Vám zašleme prostredníctvom aplikácie Edupage a tiež odporúčame cez víkend sledovať stránku školy. Veríme, že s Božou pomocou a ochranou zvládneme aj toto náročné obdobie. Prajeme všetkým chorým skoré uzdravenie.

     • Oznam pre rodičov žiakov, ktorí od UTORKA 3.11.2020 nastúpia do školy

     • Vážení rodičia, od utorka 3.11.2020 po celoplošnom testovaní nastali určité zmeny v organizácii vyučovania v škole. Prehľadne sú popísané v priložených obrázkoch. Časť žiakov aj na 1.stupni sa zúčastňuje vyučovacieho procesu dištančne, preto sme kvôli koordinácii dištančného a prezenčného vyučovania museli upraviť časový rozvrh. Vyučovanie pre žiakov v škole bude končiť o 11:45. V ŠJ sa strava pripravovať nebude, ŠKD však bude v prevádzke. Pred nástupom žiaka do školy mladšieho ako 10 rokov je potrebné predložiť VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI od 2.11.2020 (buď elektronicky cez aplikáciu Edupage alebo v papierovej forme). Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude možné zúčastniť sa prezenčného vyučovania. 

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj v tomto roku sa rodiny našich žiakov a učiteľov s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Pretože súčasná epidemiologická situácia nám nedovolila stretnúť sa pri modlitbe osobne, využili sme príležitosť, ktorú nám ponúkajú technické prostriedky. Stretli sme sa teda online v pondelok 19.10.2020 o 9:00 v prostredí našho známeho Teamsu. Vďaka všetkým za účasť.

     • Dištančné vzdelávanie od pondelka 19.10.2020

     • Vážení rodičia, zhoršujúca sa epidemiologická situácia prináša rýchle zmeny aj v organizácii vyučovacieho procesu v školách. V piatok 16.10.2020 sme Vás informovali, že sme dostali odporúčanie pokračovať vo vzdelávacom procese prezenčnou formou. V sobotu sme boli v ďalšom kontakte s RÚVZ a zriaďovateľom a na základe ich odporúčaní od 19.10. (pondelok) do 23.10.2020 (piatok) bude škola a ŠJ zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať v tomto období dištančnou formou na 1. a 2.stupni. V pondelok a utorok budú žiakom len zadávané úlohy cez Edupage. Od stredy bude prebiehať online vyučovanie.
      Minimalizujte, prosím, sociálne kontakty Vašich detí, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí, 
      aby nenavštevovali vyučovanie v ZUŠ, záujmové aktivity, tréningy a pod.,  a aby ste sledovali ich zdravotný stav. Prípadné zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultujte s obvodným pediatrom a neodkladne informujte triedneho učiteľa. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme Vám za porozumenie a veríme, že s Božou pomocou túto náročnú situáciu spoločne zvládneme.

     • Výsledky volieb rodičov do rady školy

     • Vážení rodičia, v utorok 6.10.2020 sa uskutočnili voľby štyroch zástupcov rodičov do rady školy. Odovzdaných bolo 73 hlasovacích lístkov, z ktorých jeden bol neplatný. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy podľa vyhlášky č.291/2004 Z.z. rozhoduje žrebovaním. Zvolení boli nasledujúci kandidáti:

      1. Ing.ŠTOFANÍK Vladimír - 42 hlasov
      2. Mgr.JUSKO Martin - 32 hlasov
      3. Mgr.FEKIAČOVÁ Mária - 26 hlasov
      4. Ing.ONDKOVÁ Zuzana - 21 hlasov (na základe žrebovania)
      5. Ing.STRAKOVÁ Mária - 21 hlasov

      Zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov pri práci v prospech našej školy.

      Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy

     • Školské tričká

     • Milí rodičia, ponúkame Vašim deťom školské tričko (biele, modré a červené) s logom našej školy. Suma za tričko je od 4,50 eur (1. stupeň) – 5,50 eur (S,M,L ) 2.stupeň. V prípade záujmu si ich môžete objednať u triednych učiteľov alebo emailom u Bc.Džačovskej na emailovej adrese dzacovska.o@czssabinov.sk do konca októbra. Ďakujeme.

     • Biela pastelka

     • Verejná zbierka Biela pastelka sa tento rok aj v našej škole uskutoční 18. septembra 2020 (piatok)!
       

      Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 19 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ambasádorkou zbierky je obľúbená moderátorka Adela Vinczeová.

      Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky alebo svojou dobrovoľnou pomocou robíte veľkú vec – pomáhate niekomu zmeniť život k lepšiemu. Aj vďaka vášmu príspevku môžu naši sociálni pracovníci pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím zlepšiť a skvalitniť ich život. Ako?

      • Učia ľudí so zrakovým postihnutím pracovať na počítači s hlasovým výstupom, takže hoci nevidia, dokážu na PC fungovať úplne rovnako ako vidiaci. Tiež si môžu čítať webové stránky, e-mailovať si s rodinou, „fejsbúkovať“ s priateľmi, ale aj študovať alebo vykonávať svoje zamestnanie.
      • S našimi odborníkmi zvládnu aj dotykové telefóny a v nich najrôznejšie hry, aplikácie, používať Messenger, SMS-kovať atď.
      • Sociálni pracovníci im tiež poradia s výberom špeciálnych pomôcok a vychytávok, ktoré im zlepšujú život – sú to rôzne lupy, vďaka ktorým dokážu slabozrakí lepšie čítať noviny, knihy, školské materiály. Viete, ako si dokážu zladiť oblečenie? Pomocou tzv. colortestu. Ako si neprelejú horúcu vodu pri zalievaní čaju? Na to majú tzv. indikátor hladiny. A viete, ako si dokážu vybrať správny liek, ak sú chorí? Najskôr ich naši pracovníci naučia čítať Braillovo písmo a potom si už poľahky prečítajú, aký liek majú v rukách. Na každej krabičke je totiž jeho názov aj v Braillovom písme, všimli ste si to niekedy?
      • Aby mohli nevidiaci (ale i niektorí slabozrakí) chodiť samostatne do práce, do školy, za kamarátmi, do obchodu či do fitka, musia zvládnuť chôdzu s bielou palicou, ale aj to ich odborníci ÚNSS dokážu naučiť.


      Ďakujeme, že vám nie je život nevidiacich a slabozrakých ľahostajný! J

      Kde môžete hľadať ďalšie informácie?
      www.bielapastelka.sk
      www.unss.sk
      – v časti Publikácie nájdete aj videá o problematike ZP
      www.okamih.eu – eMagazín informujúci o živote so zrakovým postihnutím

      O našej činnosti natočil video aj známy youtuber Malý Mišo v rámci relácie 1 Deň ako...
      https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o

      Aj vďaka vám dokáže malá pastelka veľké veci!

      Milí žiaci a študenti,
      ďakujeme, že sa stávate súčasťou rodiny Bielej pastelky.

     • Ponuka krúžkov v šk.roku 2020/21

     • Vážení rodičia, aj v tomto šk.roku sme pre Vaše deti pripravili bohatú ponuku krúžkov. Krátku anotáciu o každom z nich nájdete na tejto stránke v PONUKE KRÚŽKOV. Prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo po prihlásení na edupage stránke školy rodičovským kontom (prihlasovacie meno je Váš rodičovský email) si v sekcii Prihlasovanie môžete vybrať až 3 krúžky. Prosíme Vás, aby ste tak urobili najneskôr do nedele 13.septembra 2020. Ak sa rozhodnete pre niektorý krúžok, vypíšte a podpíšte aj Žiadosť o prijatie do CVČ a na druhej strane žiadosti aj Čestné vyhlásenie. Tlačivo so Žiadosťou a Čestným vyhlásením nám doručte do pondelka 14.septembra. 

     • Prihlášky do ŠJ a ŠKD

     • Vážení rodičia, ak máte záujem, aby Vaše deti navštevovali školský klub detí alebo sa stravovali v ŠJ, je potrebné ich včas nahlásiť. Využiť môžete tlačivá, ktoré nájdete aj na tejto webstránke v menu DOKUMENTY / TLAČIVÁ. Zápisný lístok, resp. prihlášku do ŠJ si môžete stiahnuť, vyplniť a podpísať aj doma a následne ich prostredníctvom detí doručiť škole. Prihlášky budete môcť vyplniť aj osobne od 2.septembra. V prípade potreby diétneho stravovania pre dieťa potrebné informácie poskytne vedúca ŠJ.

      Prihlásiť dieťa na stravovanie je možné aj telefonicky na čísle 051/4525 103 alebo na mobil 0950 381 714. Aj v tomto prípade je však potrebné následne doručiť písomnú prihlášku na stravovanie v ŠJ podpísanú zákonným zástupcom žiaka.

     • Hmotná núdza

     • Informácia pre rodičov detí z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je pod úrovňou životného minima. Vážení rodičia, v prípade, že spĺňate uvedené podmienky, je potrebné, aby ste doniesli do školy potvrdenie z ÚPSVaR-u o poberaní tejto dávky do 2.9.2020, aby boli Vašim deťom poskytnuté školské pomôcky.

     • Zber tetrapakov a hliníkových viečok

     • Termín ukončenia súťaže Recykluj a vyhraj (zber tetrapakov a hliníkových viečok) sa presúva na 30.9.2020. Zozbierané viečka a tetrapaky môžte priniesť  a  odovzdať  p. uč. SUMMEROVEJ 25. a 26.6.2020 alebo až po prázdninách.

     • Odovzdávanie učebníc

     • Vážení rodičia, milí žiaci, šk.rok sa končí a vo štvrtok 25.6.2020 sa budú odovzdávať učebnice. Žiaci odovzdajú všetky učebnice, ponechajú si však na budúci šk.rok Geografický atlas, Technickú výchovu, Tabuľky a učebnice Ruského a Nemeckého jazyka (týka sa žiakov, ktorí tieto učebnice dostali na začiatku šk.roka)Žiaci, ktorí nenastúpili 22.júna do školy a chcú učebnice priniesť osobne do budovy školy, musia doniesť vyplnené tlačivo Čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a podpísané rodičom!!! Žiaci, ktorí nebudú vstupovať do budovy školy, stačí, keď učebnice donesú v igelitovej taške označenej svojím menom a nechajú ju službe pri vstupe do budovy školy. Taktiež je potrebné odovzdať kľúč od šatňovej skrinky (ak tak ešte niekto neurobil). Ak žiak kľúč stratil, je potrebné uhradiť sumu 7 € (musí sa vymeniť celý zámok).  

     • Aktuálne informácie k nástupu žiakov do školy od 22.6.2020

     • Vážení rodičia, na základe usmernení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ste povinní predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť, vytlačiť a podpísať doma  (Príloha č.2 - VYHLÁSENIE ) a doručiť ho školeBez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 22.6.2020 nastúpiť do školy!!!

      Žiaci z ročníkov 1.- 5. ktorí doteraz do školy nechodili a žiaci 6.- 9., ktorí nastúpia od neskoršieho dátumu ako 22.6., sa musia v prípade záujmu o obed telefonicky nahlásiť u vedúcej ŠJ na čísle  0950 381 714. Obsahom vyučovania nebude preskúšanie učiva, nebudú sa písať písomné práce, ale bude zamerané na opakovanie učiva a doplnenie chýbajúceho portfólia prác žiakov z dištančného vzdelávania. Chýbajúcim žiakom, ktorí boli nahlásení na dochádzku do školy, v prípade ich neprítomnosti v škole musí rodič vystaviť ospravedlnenku.

      Zákonný zástupca

      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • zabezpečí, aby jeho dieťa prichádzalo do školy a odchádzalo zo školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,
      • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
     • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020 šieste až deviate ročníky základných škôl. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Vyučovanie v našej škole bude od 22.júna do 24.júna prebiehať podľa bežného rozvrhu, od 25.júna budú triednické hodiny. Do ŠKD budú môcť chodiť deti, ktoré ho navštevovali pred prerušením školského vyučovania. Žiaci, ktorí sa budú stravovať počas týchto dní v ŠJ zaplatia aj režijný poplatok za mesiac jún.

      Rodičom žiakov 6.- 9.ročníka bolo na Edupage zaslané Prihlasovanie so zisťovaním ZÁUJMU/NEZÁUJMU o účasť ich detí v škole od 22.júna 2020 a o stravovanie v ŠJ. Voľbu je potrebné vykonať do pondelka 15.júna 2020, aby sme v škole vedeli zabezpečiť nevyhnutné materiálne a personálne podmienky.  

      Ďakujeme za porozumenie.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie