• Slávik Slovenska - školské kolo

     •  

      Dňa 25.4. 2019 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019, v ktorom sa  žiaci našej školy premenili na slávikov a spevom ľudových piesní nám tak spríjemnili štvrtkové dopoludnie. Žiaci boli rozdelení do 3 kategórií podľa ročníkov: 1. kategória (1.- 3. ročník), 2. kategória (4.- 6. ročník), 3. kategória (7.- 9. ročník)

      Speváci predviedli svoje umenie pred ostatnými spolužiakmi i pred porotou, ktorá nemala jednoduchú úlohu vybrať spomedzi nich tých najlepších. Napokon to dopadlo takto:

      • 1. kategória - 1.miesto - Soňa Werblanská, 2.miesto - Dorota Jusková a Patrik Krafčík, 3.miesto - Karin Mušinská, Marianna Dzuríková a Rita Komišáková
      • 2. kategória - 1. miesto - Lucia Sečová, 2.miesto - Barbora Jusková, Alexandra Gergelčíková, 3.miesto - Nicol Mišenčíková, Oliver Imrich
      • 3. kategória - 1. miesto - Nikolett Dragoňová, 2.miesto - Ivana Krescanková, 3.miesto - Alexandra Krausová

      Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Zber použitých batérií a tonerov

     • Opäť sme tu s novou úlohou, ktorá je zameraná na ochranu životného prostredia. V dňoch 13. – 17.5.2019 bude na našej škole prebiehať týždňový zber batérií a tonerov. Ako postupovať? Zozbierané batérie a tonery prineste do školy a vložte  do zberných boxov na to určených alebo odovzdaj triednemu učiteľovi. Prečo? Aj týmto spôsobom môže každý z nás prispieť k ochrane nášho životného prostredia a záchrane našej planéty. O ukončení tejto aktivity a jej výsledkoch Vás budeme informovať. Tešíme sa na Vašu spoluprácu. Ďakujeme. Viac na www.recyklohry.sk

     • Naša škola získala ďalší certifikát

     • Kvalitu našej školy potvrdzujú aj partnerstvá, ktoré nadväzujeme s rôznymi inštitúciami. Najnovšiu spoluprácu máme s Prešovskou univerzitou v Prešove, ktorá nám udelila certifikát Cvičnej školy PU.  

     • Šachový krúžok

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v našej škole spúšťame pilotný projekt Šachového krúžku s možnosťou budúceho zapojenia do pravidelných žiackych šachových súťaží. V prípade, že máte radi túto kráľovskú hru alebo jej na chuť ešte len chcete prísť, navštívte nás v utorok 16.apríla 2019 o 17:15. Pre bližšie informácie si môžete pozrieť Ako šach pomáha deťom.

     • Pozvánka na exhibíciu

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pozývame Vás na vyvrcholenie osláv Svetového dňa stolného tenisu v našej škole zajtra 10. apríla od 18:00 do 20:00. V tento deň sa uskutoční exhibícia, na ktorú sú pozvaní najlepší hráči 5. ligy a tí si zmerajú svoje sily v priateľskom zápase a rôznych zábavných súťažiach. Tešíme sa na spoločne strávený čas.

     • DOD 2019

     • V sobotu 6.apríla 2019 od 10:00 do 16:00 sme mali pre Vás všetkých  otvorené dvere.  V tomto roku to boli dvere do budúcnosti. Hneď po vstupe do školy sa návštevníci ocitli vo vesmíre, medzi planétami našej slnečnej sústavy. Mohli navštíviť krajinu krajšej budúcnosti, kde deti čistili znečistený les a vodnú plochu. Všetok odpad triedili do štyroch nádob podľa materiálu na plast, papier, sklo a kov. Tiež si mohli z krabičiek postaviť budovu do nášho ekomesta Sabinov.

      Klubovňa robotiky už tradične prilákala mladých technikov a konštruktérov. Návštevníci mohli odstreliť raketu do vesmíru, vyrobiť zvlnený papier, nazrieť do čarovnej studne, či zahrať na náladový hudobný nástroj. Svoje umenie predviedol robot záchranár pripravujúci sa na súťaž Robocup a mnoho detí sa potešilo našej robotickej rybičke aj korytnačke v akváriu. Akurát nám nikto nenaletel, že aj toto sú roboty.

      Dvere doširoka boli otvorené aj do chemicko-fyzikálneho laboratória, v ktorom sa veľkí i tí najmenší, mohli na krátku chvíľu stať výskumníkmi a zistiť, či káva, mlieko, čaj a rôzne potraviny sú kyslé alebo zásadité, mohli vidieť ako kov draslík vo vode horí, či v skúmavke si vyrobiť sopku. Bolo zážitkom pozorovať radosť a úžas v očiach všetkých zúčastnených, ale hlavne tých najmenších - detí.

      Keďže predpokladáme, že v budúcnosti, rovnako ako je tomu aj v súčasnosti, budeme bojovať s nedostatkom pohybu nielen u detí, ale aj u dospelých, na stanovišti Budúcnosť hier minulosti sme chceli ukázať, že aj pri klasickej stolnej hre, akou je "Človeče, nehnevaj sa", sa môžeme hýbať. Deti sa stali živými figúrkami, čím pasívnu hru premenili na aktívnu. Na naše milé prekvapenie sa táto forma  hry deťom zapáčila oveľa viac.

      Na stanovišti (Ne)živo o živom návštevníci zažili, ako by vyzerala hodina biológie, vedy o živote, v budúcnosti. Ak by nám všetky informácie o živých organizmoch sprostredkovali neživé roboty, život by bol síce komfortný, ale už by to nebol život. Presvedčili sa, že iba ľudské stvorenie, ktoré nesie v sebe obraz Stvoriteľa, môže dať človeku to, čo človek potrebuje k plnohodnotnému životu – súcit, nehu, úsmev, záujem, lásku.

      Počas DOD žiaci mali možnosť tiež spoznať ako vyzerajú jednotlivé druhy semienok zeleniny a pokúšali sa ich priradiť k plodom. Taktiež si mohli sami presadiť už vypestovanú priesadu paradajky a odniesť si ju ako darček zo školy domov, aby sa o ňu starali. Deti mali z toho obrovskú radosť. Aj my sami sme ako rastliny v Božej záhrade, kde sa o nás stará náš nebeský Otec.

      V rámci DOD sme využili aj prezentáciu voliteľného predmetu Ako to funguje, kde sme v kuchynke školy pripravovali domáce jedla budúcnosti. Myslíme si, že v budúcnosti sa ľudia vrátia k pestovaniu a chovaniu zvierat, aby si sami mohli zabezpečiť poživeň. V duchu hesla "Kto nepracuje, nech ani neje" (porov. 2 Sol 3,10) sme pripravili pochúťky ako lokše a rôzne pomazánky s kváskovym chlebom.

      Inšpirovaní známou hrou Activity sme pripravili Geografické Activity. Pre žiakov boli pripravené 3 cesty (minulosť, prítomnosť a budúcnosť), pričom sa na začiatku hry mali rozhodnúť, ktorou cestou pôjdu. Hádzaním kocky žiaci postupovali po políčkach, na ktorých ich čakali 3 typy úloh. Úlohy sa týkali predovšetkým našej planéty a blízkeho vesmíru. Cesta budúcnosti obsahovala aj typy úloh, pri ktorých žiaci mali vyjadriť svoje očakávania a predstavy v súvislosti s geografiou budúcnosti. Tu sa predovšetkým starší žiaci museli popasovať s označením toho, čo je pre nich dôležité v prípade, že by mali obmedzené možnosti vo výbere.

      Pohybuchtiví návštevníci si mohli zahrať stolný tenis, či vyskúšať ďalšie aktivity pri príležitosti Svetového dňa ping-pongu a mali tiež príležitosť vyzvŕtať nášho „Roboška“.

      Pre tých, ktorí radi namáhajú svoje mozgové závity, sme mali zase pripravený šachový svet, ktorý na naše prekvapenie bol stále obsadený. Boli tam šachové figúrky v netradičnej podobe, napr. Asterix a Obelix, Šmolkovia, či figúrky, ktoré k nám pricestovali autom, pretože ich veľkosť (cca 1 m) neumožňovala vložiť ich do krabice.

      A veľkému záujmu návštevníkov sa tešilo aj múzeum Virtual Religio v podzemných priestoroch školy, kde sa návštevníci mohli „teleportovať“ do rôznych historických období a oboznámiť sa s krátkymi dejinami kresťanstva v starovekom Ríme, v stredoveku, ocitli sa aj pri vypočúvaní dona Titusa Zemana za komunizmu a v roku 2319 si vypočuli „zaujímavý“ výklad robota o rôznych liturgických predmetoch, ktorý mnohých priviedol k uvedomeniu si zodpovednosti za budúcnosť našej viery.

      Počas DOD sa uskutočnil aj zápis žiakov do 1.ročníka a tiež aj do ostatných ročníkov pre školský rok 2019/2020.

      Ďakujeme všetkým učiteľom a viac ako 80 žiakom za bohatú ponuku zaujímavých aktivít. Osobitné poďakovanie patrí aj našim tetám kuchárkam a Vám milí rodičia za prípravu chutného občerstvenia a aj akúkoľvek ďalšiu pomoc, ktorými ste prispeli k úspešnému priebehu DOD. ĎAKUJEME :-)   

     • Biologická olympiáda - Krajské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Terézia Tarbajová: 3.miesto

      Súťaž: Biologická olympiáda
      Kolo: Krajské kolo


      Dňa 20. marca 2019 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády, na ktorom našu školu a okres Sabinov reprezentovala žiaka Terézia Tarbajová. Po absolvovaní teoretickej časti, pozostávajúcej z vypracovania testu, boli preverené zručnosti účastníkov olympiády v príprave mikroskopického preparátu, následného pozorovania pod mikroskopom a formulovania záverov z pozorovania. Terka preukázala potrebné vedomosti i zručnosti a odmenou jej bolo cenné 3. miesto. O tom, že konkurencia bola veľká, svedčí aj pol bodový odstup od druhého miesta. K úspechu srdečne blahoželáme!

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - Celoštátne kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Martin Ďuran: 3.miesto

      Súťaž: Olympiáda v nemeckom jazyku
      Kolo: Celoštátne kolo


      V dňoch 17.3.-18.3.2019 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu, okres Sabinov a celý Prešovský kraj na ňom reprezentoval náš žiak Martin Ďuran. Už samotný postup do celoštátneho kola možno považovať za veľký úspech. Martin sa s tým však neuspokojil. Naplno uplatnil svoje komunikačné zručnosti a talent, využil skúsenosti z predchádzajúcich kôl a v silnej konkurencii v kategórii 1B vybojoval cenné 3. miesto. Ocenenenie si prevzal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde prebiehalo slávnostné vyhlásenie výsledkov za účasti veľvyslancov Nemecka a Rakúska. K významnému úspechu mu blahoželáme a povzbudzujeme k rozvíjaniu svojich talentov.

     • OK Biblickej olympiády v našej škole

     • V prvý jarný deň sa v našej škole zišli trojčlenné tímy z okresov Stará Ľubovňa a Sabinov, aby si overili vedomosti zo Sv. písma. Tento rok zodpovedal za organizáciu a priebeh okresného kola biblickej olympiády dekanát Sabinov. Deväť družstiev základných škôl a tri družstvá stredných škôl súťažili v piatich kolách, v ktorých odpovedali na otázky, dopĺňali tajničku, spoznávali obrázky, či vytvárali dialógy na základe vopred naštudovaných textov z Knihy Rút, Prvej knihy Kráľov a z Evanjelia podľa Matúša.

      Na správnosť odpovedí a regulárnosť súťaže dozerala trojčlenná porota odborníkov na biblické vedy, ktorým predsedal p. dekan L. Cichý. Z víťazstva sa tešilo družstvo ZŠ s MŠ Plavnica v rámci okresu Stará Ľubovňa. Za okres Sabinov sa tento rok viac darilo kolektívu zo ZŠ Komenského v Lipanoch, ktorý za sebou s jednobodovým rozdielom nechal tím našej CZŠ v zložení Terézia Tarbajová, Terézia Slaninková a Milada Režová. V kategórii stredných škôl prvenstvo obhájilo Gymnázium Lipany. Výhercom blahoželáme, postupujúcich povzbudzujeme k zodpovednej príprave na diecézne kolo a všetkým zúčastneným prajeme, aby sa aj naďalej snažili v duchu hesla tohtoročnej olympiády zachovať Vernosť Pánovi.

     • Riaditeľské voľno

     • V piatok 29.marca 2019 bude riaditeľské voľno z dôvodu celomestských osláv Dňa učiteľov. V prevádzke nebudú ani ŠKD a ŠJ.

     • Vyhodnotenie súťaže „STARÝ MOBIL SEM!“

     • V mesiacoch október – december 2018 sa naša škola zapojila do súťaže „Starý mobil sem“ v spolupráci s Orange Slovensko a Recyklohráčmi. Súťaž sa týkala zberu nefunkčných mobilov. Aj keď sa nám hlavnú cenu nepodarilo vyhrať, predsa sme urobili kus práce a pomohli životnému prostrediu. Podarilo sa nám vyzbierať 79 kusov mobilných telefónov. Najlepšími zberačmi  našej školy boli: Simona Uličná a Sebastián Chovan, ktorí dostali od spoločnosti Orange Slovensko pekný balíček. Poďakovanie za zapojenie do súťaže patrí aj Danielovi Hovanovi, Lýdii Semanovej, Patrikovi Vužňákovi, Jožkovi Tumidalskému, Jakubovi Malíkovi, Branislavovi Ondkovi, Miroslave Salayovej, Alexandre Krausovej a Tamare Tallovej. Pre tých, ktorí sa do súťaže nezapojili, je tu ďalšia výzva. Už dnes môžu všetci Recyklohráči zbierať nefunkčné mobily. Prečo?  V nasledujúcom školskom roku sa súťaž znova rozbehne. Ďakujeme :)

     • Zmeny v aSc Agende

     • Vážení rodičia, ako sme Vás už informovali, v priebehu februára a marca prebiehali v škole zmeny v systéme evidencie výdaja stravy a dochádzky žiakov. Žiaci 2.stupňa stravujúci sa v ŠJ už dostali čipové prívesky, ktorými sa od 1.marca 2019 prezentujú pri prevzatí obeda v školskej jedálni. Od pondelka 11.marca 2019 budú vydané nové čipové prívesky aj žiakom 1.stupňa a žiakom 2.stupňa, ktorí ich ešte nedostali. Na evidenciu dochádzky s vydanými novými čipmi budú žiaci používať čiernu čítačku (rovnaká ako je v ŠJ), nie pôvodnú sivú. PROSÍME, NESTRHÁVAJTE ŽLTÉ NÁLEPKY Z PRÍVESKOV!!! 

      Ak sa dieťa stravuje v ŠJ a zabudne počas skúšobnej prevádzky systému v marci čipový prívesok, je potrebné upovedomiť vedúcu ŠJ, aby prevzatie obeda dieťaťu zaevidovala ručne. Od 1.apríla sa však už môže stať, že bez čipového prívesku nebude obed dieťaťu vydaný. 

      V prípade straty prívesku bude nový vydaný žiakovi za poplatok 1 €. Súčasné karty (resp.prívesky), ktorými sa žiaci prihlasujú pri príchode do školy odovzdajú všetci žiaci svojim triednym učiteľom. 

     • Tehlička 2019

     • Aj počas tohtoročného pôstného obdobia sa naša škola zapojí do celoslovenskej zbierky Tehlička.  Cieľom Tehličky je každoročne vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových a humanitárnych projektov, informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme. Tohtoročná Tehlička pomôže rodinám v Kérale v Indii, ktorým povodeň v auguste 2018 zobrala alebo zničila strechu nad hlavou. Chceme opraviť povodňou poškodené domy či nanovo postaviť tie úplne zničené a zároveň zabezpečiť spôsob živobytia pre najviac zasiahnuté rodiny. Projekt uprednostní rodiny, ktoré sú z ekonomicky slabších oblastí a žijú pod hranicou chudoby. Vráťme spolu, čo voda vzala. Pridajte sa. Svoj príspevok môžete vložiť do pokladničky (černoška) v školskej kaplnke.

     • Zmena v evidencii prevzatých obedov

     • Žiaci 2.stupňa stravujúci sa v ŠJ dostali 28.2.2019 čipové prívesky (nahradia stravné lístky), ktorými sa budú od 1.marca 2019 prezentovať pri prevzatí obeda v školskej jedálni. V priebehu marca tieto čipové prívesky dostanú aj žiaci 1.stupňa. Prevzatie stravy prostredníctvom čipov a výdajného terminálu uľahčí škole sledovanie, ktorý žiak prevzal obed. Ide o predprípravu na zvládnutie situácie v súvislosti so schválenou novelou zákona o dotáciách (tzv. obedov zadarmo) od 1.septembra 2019 pre všetkých žiakov ZŠ. Dotácia bude v sume 1,20 € na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Nakoľko zvládnutie evidencie tejto agendy prinesie zvýšenú administratívnu záťaž pre školu, snažíme sa na ňu aj zavedením nového systému evidencie preberania stravy v predstihu dobre pripraviť.  

      Nové čipy sa začnú v priebehu marca využívať aj na evidenciu dochádzky žiakov, o čom Vás budeme v dostatočnom predstihu včas informovať. 

     • Testovanie 9-2019

     • V stredu 3. apríla 2019 sa uskutoční riadny termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika (90 min.) a slovenský jazyk a literatúra (70 min.).

      Ciele testovania:

      • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania
      • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, 
      • poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
     • Úspech našich dievčat v Biologickej olympiáde

     • O tom, že na našej škole máme mnoho talentovaných žiakov, svedčí aj úspech ôsmačiek na okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii C. Po absolvovaní zaujímavej praktickej časti, v ktorej boli preverené ich zručnosti v príprave preparátu a pozorovaní stavby listu pod mikroskopom, si otestovali svoje vedomosti z oblasti botaniky, zoológie a ekológie v teoretickej časti. Alžbeta Semanová sa umiestnila síce nie na pódiovom, ale pre ňu o to cennejšom 4. mieste, Terézia Tarbajová si 2. miestom zabezpečila postup do krajského kola. Dievčatám blahoželáme a Terke prajeme veľa síl a trpezlivosti v ďalšej príprave.

     • Máme víťaza krajského kola

     • 14. februára 2019 sa žiak Martin Ďuran zúčastnil krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, čomu predchádzal suverénny postup z 1. miesta v okresnom kole. Tento rok si zmeral sily so svojimi rovnako jazykovo zdatnými rovesníkmi v kategórii 1B. Po absolvovaní na koncentráciu náročnej písomnej časti, pozostávajúcej z posluchu, čítania s porozumením a testu, sa dopracoval ku konverzácii na určené témy. Za vynaložené úsilie a rozvíjanie talentov bol odmenený 1. miestom a postupom do celoštátneho kola, na ktoré sa už teraz veľmi teší. K významnému úspechu mu blahoželáme!

     • KORČUĽKOVO 2019

     • V dňoch 11. - 13. 2. 2019 sa žiaci I. stupňa našej školy zúčastnili korčuliarskeho kurzu. Niektoré deti stáli v korčuliach na ľade prvýkrát, naučili sa základné rovnovážne cvičenia, padanie - vstávanie, iné deti sa zdokonaľovali v jazde, učili sa zabrzdiť, "cúvať", prekladať nohu cez nohu... jednoducho trávili čas spolu mimo školských lavíc a mali z toho veľkú radosť. Ďakujeme Bohu za zdravé ruky a nohy, za to že sa môžme hýbať.

    • Harmonogram prijímania na SŠ pre školský rok 2019/2020
     • Harmonogram prijímania na SŠ pre školský rok 2019/2020

     • Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)