• Dejepisná olympiáda – okresné kolo 

     • V stredu 8.2.2023 sa v priestoroch ZŠ 17. novembra v Sabinove uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo 7  žiakov: František Novotný, Tamara Lichvarčíková (6.B), Andrea Krausová, Sára Štofaníková (7.B), Maxim Komišak, Viktória Kolárčiková (8.A), Juraj Vojtko (9.B). 

       Výsledky: František Novotný – 2. miesto (kategória F) 

                        Maxim Komišak – 3. miesto (kategória D) 

      Ďakujeme našim žiakom za výbornú reprezentáciu školy a za úsilie a čas, ktoré venovali domácej príprave, aby sa na súťaž kvalitne pripravili. 

     • LYŽIARAK

     • Prišli sme tam ako žiaci,

      boli sme jak snehuliaci.

      Prvý deň aj pády boli,

      ale všetci sme to zvládli.

       

      Strmý kopec na svahu,

      rovnako aj k hotelu.

      Boleli nás z toho nohy,

      aj tak máme radi hory.

       

      Každý deň čajík teplý,

      vonku zima, lyžujú sa deti.

      Na dobrú noc s líškou a stehienkom,

      s pani riaditeľkou a dramatickým okienkom.

       

      Každý svoj talent ukázal

      a divákov v programe zabával.

      Naši milí učitelia,

      urobili pre nás veľa.

      Pekný týždeň za nami je,

      spomienka a radosť v srdci ostane.

       

      (autori: Maďarová K., Liptáková V., Bujňáková A.)

     • Siedmacka lyžovačka

     • V dňoch 30.1. – 3.2. 2023 sa naši siedmaci zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku. Počas tohto týždňa sme mali možnosť zažiť Čertovicu s pokojným slnečným počasím, ale aj záveje snehu s poriadnou fujavicou. Každý žiak vďaka disciplíne a snahe zvládol základy lyžovania a dokázal zlyžovať  svah. Spoločne strávené večeri sme venovali utužovaniu vzťahov a zábave. Celý týždeň sa niesol v duchu driny, ale aj oddychu, priateľstva, no aj rešpektu. S Božou pomocou a ochranou sa nikomu nič nestalo a všetci sa plní zážitkov bezpečne vrátili domov.

      Mgr. M. Grapová

     • Naši postúpili na celoslovenské kolo v súťaži FLL

     • Regionálne kolo súťaže sa konalo v Prešove. Do Prešova sme cestovali vlakom. Pre niektorých členov tímu to bolo prvýkrát v živote. Čiže sme si užívali chvíle už aj pred samotnou súťažou. Keď sme prišli na miesto súťaže na Strednej elektrotechnickej škole, vybalili sme si všetky potrebné veci. Boli sme tam prví súťažiaci, mohli sme si tak ešte lepšie vyskúšať a doladiť niektoré veci. Ako postupne prichádzali ďalšie tímy, začali sme nášmu robotovi menej a menej veriť... Bol totiž najmenším robotom v miestnosti... Ale počas súťaže sa ukázalo že jednoduché veci sú často účinnejšie. Súťaž pozostávala nielen z misií pre robota, ale aj z prezentovania projektu, ktorý sme si taktiež pripravili. Počas našej prezentácie sme pobavili porotu a asi aj vďaka tomu sme postúpili medzi najlepšie 4 tímy. Po všetkých súťažiach sme chvíľu museli počkať na výsledky. Boli sme veľmi prekvapení, keď na treťom mieste vyhlásili inú školu ako našu. My sme nakoniec získali krásne 2.miesto, ktoré zároveň znamená postup na celoslovenskú súťaž do Bratislavy.Tešiť sa z tohto zážitku budeme ešte veľmi dĺho a dúfam, že si to v Bratislave užijeme. 

      Adrián Seč, člen tímu Sabík

     • Stredy na našej škole

     • Každá streda na našej škole je iná – čímsi výnimočná, zábavná, kreatívna... Je to vďaka školskému časopisu Duša a našim žiakom, ktorí prišli s návrhom, aby sme stred týždňa trošku odľahčili a to vďaka swagu, respektíve DRESSCODU – štýlu oblečenia. Redakcia pripravuje na každý nový mesiac plán oblečenia pre všetky stredy v nasledujúcom mesiaci. Jednotlivý rozpis si môžete prečítať v najnovšom čísle. Návrhy oblečenia dávajú aj víťazné triedy za jednotlivé mesiace. V daný deň sa ráta počet zapojených žiakov a trieda s najvyšším počtom zapojených za uplynulý mesiac je vyhlásená vždy v najnovšom čísle. Špeciálnou bola aj streda 8.2.2023, kedy sme sa vrátili do Ameriky v 19. storočí, na divoké prérie, vetrom ošľahané drevené mestečká a územia pokryté panenskou prírodou, ktorú obývali kmene indiánov. Áno, bola to westernová streda spojená s hudbou country. Počas prestávky zazneli v reproduktoroch rôzne známe melódie z westernových filmov, či najznámejšie country piesne. Už len dodám, že do týchto výnimočných stried sa zapájajú aj učitelia a kreativite sa medze naozaj nekladú.  Najbližšia streda - 15.2.2023 bude ružová.

     • Do našej školskej rodiny pribudol vzácny hosť

     • Dňa 27.1.2023 bola našej škole, ale zároveň i celej farnosti, odovzdaná relikvia bl. Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Relikviu prinesol a slávnostne odovzdal salezián don Jozef Luscoň pri sv. omši vo farskom kostole. Uvedomujeme si dôležitosť výchovy a vzdelávania, ktoré vedú detí a žiakov aj k zodpovednému rozhodovaniu sa o svojom budúcom povolaní. To bol aj dôvod zaslania našej žiadosti Saleziánom don Bosca s prosbou o relikviu bl.Titusa Zemana, ktorý je patrónom povolaní. Veríme, že prítomnosť bl Titusa Zemana medzi nami pomôže nám všetkým spoznávať a rozvíjať krásu skutočných hodnôt a dobra, pomôže našim žiakom nájsť svoje miesto v rôznych oblastiach spoločenského života a kráčať cestou správnych životných postojov a rozhodnutí.

      Relikvia bl.Titusa Zemana je natrvalo uložená k verejnej úcte v našej školskej kaplnke.

      Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás!

     • Školské poplatky je možné uhrádzať platobnou kartou

     • Keďže služba VIAMO sa stáva čoraz obľúbenejším nástrojom platenia školských poplatkov mnohých rodičov, zaviedli sme v poplatkoch novinku - VIAMO + Platobná brána. Služba VIAMO ponúka možnosť platby poplatkov len pre rodičov, ktorí sú klientmi TB a VÚB, služba VIAMO Platobná brána tieto možnosti značne rozširuje a umožňuje rodičom platiť prostredníctvom:

      • platobnej karty - VISA a MasterCard;
      • ApplePay a GooglePay;
      • Sporopay
      • aplikácie VIAMO - VIAMO TB, VIAMO VÚB a VIAMO Plus pre každého, kto má bankový účet.

       Pre všetky platby realizované cez VIAMO Platobnú bránu platí, že platby sú okamžite zapísané na EduPage a poplatky vidí škola aj rodič ihneď ako uhradené. Systém automaticky spáruje platby s predpismi.

     • Cantabile na Vianočnom koledovaní

     • Členovia speváckeho zboru Cantabile spríjemnili svojím vystúpením štvrtkový podvečer 15.12.2022 návštevníkom vianočných trhov v Sabinove v rámci Vianočného koledovania. Známymi melódiami cudzokrajných piesní nás naladili na prichádzajúce sviatky Narodenia Pána a umocnili predvianočnú atmosféru. V scénke s názvom Putovanie Sabinovom predstavili jeho obyvateľom, čo predchádzalo najkrajším sviatkom roka - ako Svätá rodina hľadala prístrešie. Príbeh notoricky známy, starý viac ako dvetisíc rokov, sa tentokrát odohrával v 21. storočí v meste Sabinov. Vystúpenie si môžete pozrieť v priloženom videu.

     • Hrou k lepším výsledkom

     • Naša škola sa zapojila v tomto šk.roku do projektu s názvom Hrou k lepším výsledkom. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť študijné výsledky žiakov 7. a 8. ročníkov prostredníctvom rozvoja ich vnútornej motivácie, posilnenia peer princípu vzájomnej podpory a posilnenia ich mäkkých zručností pre zvýšenie ich študijnej úspešnosti. Hlavným nástrojom, ktorým sa napĺňa tento cieľ je gamifikácia. Hra plní rozvojovú funkciu, pretože v nej účastníci spoznávajú a učia sa zvládať svoje emócie, vstupujú do interakcie s ďalšími hráčmi, rozvíjajú svoju fantáziu, predstavivosť a tvorivosť a rovnako rozvíjajú svoju vôľu, odvahu a vytrvalosť. Tieto aspekty využijeme v hernom programe, ktorý budú učitelia aplikovať do výučby svojich predmetov s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa a zároveň aj podporiť prostredníctvom rovesníckeho prístupu tých žiakov, ktorí majú slabé školské výsledky a zvýšiť ich školskú úspešnosť. Program prioritne rozvíja tri základné zručnosti: vytrvalosť, posilnenie motivácie, schopnosť dosahovať ciele.

     • Týždeň liturgických farieb

     • Prvý decembrový týždeň sa v našej škole niesol v znamení liturgických farieb. Ďakujeme všetkým, ktorí svoje oblečenie prispôsobili v pondelok zelenej farbe, v utorok fialovej farbe, v stredu bielej farbevo štvrtok červenej farbe a v piatok zlatej farbe. 

     • Sviatok sv.Mikuláša

     • Je to presne týždeň, čo nás poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Zavítal do všetkých tried a ako odmenu za splnené úlohy, pracovitosť, usilovnosť a dobrotu počas celého roka odovzdal žiakom balíček s dobrotami. Organizáciu dňa a prípravy na príchod Mikuláša zvládli deviataci na výbornú, a tak ani ich neminula sladká odmena. Mikulášovej pozornosti neunikli ani pracovití zamestnanci, ktorých taktiež odmenil pozornosťou. A aby toho sladkého nebolo málo, aj pani kuchárky chceli urobiť deťom radosť, a tak im naparili buchty. Veríme, že vám niečo z mikulášskeho balíčka ešte zvýšilo a nezabudnete sa s tým podeliť.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Cieľom projektu je potešiť neznámych seniorov po celom Slovensku vianočným darčekom. Sme radi, že sa mnohí žiaci a zamestnanci zapojili a ďakujeme všetkým štedrým darcom. 

     • Červená streda

     • Postavme sa za prenasledovaných kresťanov

      Na Červenú stredu si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru. Preto sa na celom svete chrámy a monumenty rozžiaria načerveno ako prejav podpory trpiacim pre vieru. V našej škole sa k tejto iniciatíve pridáme v stredu 23.novembra 2022 červeným oblečením.

       

     • Riaditeľské voľno

     • V piatok 18.novembra 2022 bude riaditeľské voľno z dôvodu celodiecézneho metodického dňa katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. V tento deň nebudú v prevádzke ani ŠJ, ani ŠKD.

     • Školský časopis DUŠA

     • V tomto dušičkovom čase sa na našej škole udiala výnimočná vec. V tento mesiac vyšlo prvé číslo školského časopisu s názvom DUŠA. Symbolicky práve v týchto dňoch, kedy o duši premýšľame a rozjímame viac ako zvyčajne. Spojili sme tak nie len srdce a rozum, ale zjednotili sme našu školu v jedno – dali sme jej Dušu.

      Časopis primárne odráža život školy, kreativitu žiakov – táto rubrika je v časopise zastúpená najviac, čomu sa veľmi tešíme a v neposlednom rade je to integrácia nás všetkých. Veľmi sa tešíme, že sme spoločnými silami vytvorili niečo, čo nás charakterizuje ako jednotu.

      V tomto čísle sa môže stať, že v ňom natrafíte na takzvané Eso v rukáve. Je to karta, ktorú žiak môže využiť, ak bol vyvolaný odpovedať – môže ju použiť a vyhne sa tak odpovedi. Táto karta má však svoje pravidlá a to:

      1. Eso patrí tomu, kto si zakúpil školský časopis.
      2. Eso môžeš použiť na konkrétny predmet len raz za polrok.
      3. Eso platí len na ústne skúšanie.
      4. Eso môžeš použiť len raz. Ak sa ho rozhodneš použiť, odovzdáš ho skúšajúcemu učiteľovi na konkrétnom predmete.
      5. Eso v rukáve má platnosť len v danom mesiaci, v ktorom si si zakúpil časopis.

      Prajeme príjemné chvíle pri čítaní nášho časopisu. Za redakčný tím Mgr.Sára Konturová a Mgr.Jozef Kovalík

       

     • Jeseň v ŠKD

     • Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Pripomíname si krásu jesennej prírody, farieb, chuti ovocia a aktivity spojené s úctou k starším. Októbrové popoludnia v našom školskom klube bývajú plné nápadov a radosti. Strihá sa, lepí, aranžuje. Vďaka všetkým šikovným rukám sme mohli v jednotlivých oddeleniach vytvoriť farebnú jesennú výstavku. Aj takýmto spôsobom si skrášľujeme chodby, triedy a ostatné priestory. Fantázii sa medze nekladú. Jediné, čo žiaci k úžasným dielam potrebujú, sú gaštany, listy, orechy, skrátka čokoľvek, čo jeseň ponúka.

     • Odkrývame stredovek okolo nás vďaka eTwinnig projektu

     • Dňa 20. októbra 2022 v rámci realizácie eTwinnig  projektu STREDOVEK OKOLO NÁS sa žiaci 7.B vydali po stopách stredoveku v našom regióne. Jedným z cieľov projektu je zážitkovou formou primäť žiakov, aby si uvedomili, aké historické a kultúrne bohatstvo ich obklopuje. Žiaci sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že v ich blízkom okolí sa nachádzajú historické pamiatky takého formátu ako Spišský hrad (najväčší hrad v strednej Európe), Spišská Kapitula (označovaná ako slovenský Vatikán) s Katedrálou sv. Martina, najväčší gotický drevený oltár na svete z dielne Majstra Pavla z Levoče a významné nástenné fresky v Kostole Svätého Ducha v Žehre. Všetky tieto pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO boli žiakom odprezentované turistickými sprievodcami. Úlohou žiakov nebolo len nečinne sa prizerať, ale fotografovaním a aktívnym počúvaním získavať autentický materiál na vytvorenie spoločnej taliansko-slovensko-španielsko-gréckej e-knihy o stredovekých pamiatkach. Niektorí zo žiakov sa museli na túto exkurziu poriadne pripraviť, pretože ich úlohou bolo natočiť krátke prezentačné videá spomenutých pamiatok pre našich zahraničných projektových partnerov. Aj touto cestou by sme sa im chceli za ich svedomitý prístup k povinnostiam poďakovať. 

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 18. október 2022 je deň, kedy sa deti na celom svete zjednotia, aby sa zúčastnili modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje medzinárodná pápežská nadácia  ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Budú sa modliť za mier a jednotu pre celý svet. Aj naša škola sa každoročne pripája k tejto celosvetovej modlitebnej kampani.

      Na tohtoročných materiáloch nájdete známy obrázok z predchádzajúcich ročníkov, na ktorom je Mária v spoločenstve detí. Tento rok sú na ňom zobrazené aj dve otvorené ruky, ktoré obopínajú zemeguľu a držia ju spolu s deťmi všetkých kontinentov. Tieto ruky symbolizujú ruky nášho Nebeského Otca, ktorý stvoril svet z lásky a ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Skrze spoločnú modlitbu ruženca nás Panna Mária chce všetkých viesť ako jednu veľkú rodinu do milujúceho a bezpečného náručia nášho nebeského Otca.

      Jedným z cieľov kampane „Milión detí sa modlí ruženec“ je pomôcť nám hlbšie pochopiť, že všetci máme jedného Otca v nebi, ktorý túži len po našom šťastí a ktorý nám dal Božiu Matku ako našu vlastnú nebeskú Matku. Mária si želá len to, aby naša Zem bola domovom pre všetkých, kde vládne Božia láska a kde nikto nemusí trpieť núdzou alebo strachom.

      Celosvetová modlitba ruženca s deťmi 18. októbra by preto mala byť veľkým a radostným dňom viery a nádeje. Zverme do všemocných rúk Nebeského Otca na príhovor Bohorodičky najmä tie krajiny, kde vládne vojna, násilie a veľká chudoba - ako na Ukrajine, Blízkom východe, v Nigérii, v africkej oblasti Sahel a na všetkých miestach, kde ľudia nemôžu žiť v pokoji.