• Jedálny lístok aj v mobile

     • Vážení rodičia, od 1.decembra 2018 Vám prinášame možnosť prezerania jedálneho lístka aj pomocou mobilnej aplikácie Edupage. Pomocou tejto aplikácie Vám pribudla možnosť odhlásenia, resp. prihlásenia Vášho dieťaťa na obed. Toto odhlásenie, resp. prihlásenie prostredníctvom aplikácie bude záväzné pre daný deň, tj. podľa neho bude dieťaťu vydaná / nevydaná strava. Postupne v priebehu mesiaca v tejto aplikácii pribudne aj evidencia Vašich platieb za stravu, takže budete mať lepší prehľad o Vašich preplatkoch, prípadne nedoplatkoch na stravnom. Veríme, že uvedená novinka prispeje k Vašej spokojnosti a ku skvalitneniu našich služieb.

     • Deň elegancie 2018

     • V piatok 30.11.2018 sa naša škola zmenila na školu plnú elegancie nielen oblečením, ale aj slušným správaním a dodržiavaním spoločenskej etikety. Spojením všetkých troch častí sa vyučovací proces stal výnimočným a príjemným pre celú našu školu :-)

     • Exkurzia do výrobne hostií a planetária

     • Dňa 24.10.2018 absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka exkurziu do Výrobne hostií a do Hvezdárne a planetária v Prešove. S výrobou hostií začali sestry Congregatio Jesu pred takmer sto rokmi. Najprv nimi zásobovali prešovskú farnosť, dnes sú hostie rozvážané do približne 1500 farností a filiálok po celom Slovensku. Námahu a obetavosť sestier žiaci a ich rodičia podporili štedrou zbierkou potravín a potrieb do domácnosti pre OZ Magis, ktorého založenie a činnosť riadia sestry CJ.

      Na otázku detí, či stíhajú piecť taký počet hostií, sme dostali prekvapivú odpoveď: „Áno, lebo počet objednávok klesá...“ Aj táto reakcia nás môže povzbudiť k zamysleniu nad našou aktívnou účasťou na liturgii, ktorou sa nemyslí účasť na modlitbách, speve, prednese čítaní, ale ktorá sa dosahuje prijímaním Eucharistie. Sv. Pius X. sa o svätom prijímaní vyjadril, že je to „najkratšia a najistejšia cesta do neba.“

      Každý z nás môže byť v tomto príkladom pre prvoprijímajúce deti, ktorých zážitky z exkurzie sú nasledovné:

      „Ráno sme išli autobusom do Prešova do výrobne hostií. Bola tam sestra a povedala nám všetko o tom, ako Pius X. dovolil deťom pristúpiť k sviatosti Eucharistie a potom sme sa pozerali, ako sa vyrábajú hostie. Potom sme išli do planetária na prednášku o Slnku, ľahli sme si na kreslá a pozerali Alžbetkin vesmír a hviezdnatú oblohu.“ Sára Š.

      „Páčili sa mi stroje na vyrezávanie hostií, socha pápeža Pia X. a aj to, že sme sa zapisovali do knihy. Môj najväčší zážitok bol, keď sme dostali oblátku.“ Emanuel K.

      „V planetáriu sa mi páčilo, lebo nám premietali o planétach a dalo sa tam zaspať. Mohli sme si tam zakúpiť aj záložky, meniace sa planéty aj maľovanky. Bola tam miestnosť, kde boli pohodlné kreslá. Ukazovali nám príbeh o dievčatku Alžbetke a o jej dedkovi. Bolo tam super.“ Sára F.

      „Najviac sa mi páčilo, ako už upečené hostie vykrajovali na stroji a ako dávali cesto do strojov. V planetáriu sa mi páčilo, ako sme videli planéty.“ Matej Č.

      „Mne sa na planetáriu páčili 3D karty a rozprávka Alžbetkin vesmír. Bola tam aj veľká strecha, na ktorej sa premietalo, veľmi sa mi to páčilo. Vo výrobni hostií sa mi páčili stroje, socha Pia X., vykrajovanie hostií a bolo tam veľa múky.“ Dávid Ch.

     • Hodina deťom

     • Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Aj naša škola sa 9.novembra 2018 zapojí do tejto zbierky. Svoj príspevok budete môcť vložiť do označených pokladničiek, s ktorými jednotlivé triedy navštívia dobrovoľníci označení preukazom. 

      Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi:

      1. Dieťa a jeho radosti - preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným
      2. Dieťa a jeho starosti - intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich                                              rodina
      3. Dieťa a jeho škola - projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných                                            zručností detí aj učiteľov
      4. Dieťa a jeho komunita - projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi
     • Sabinovský slávik

     • Október, nazývaný aj „Mesiac úcty k starším“ je mesiacom, kedy Mestské kultúrne stredisko v Sabinove v spolupráci s mestom Sabinov organizuje podujatie Sabinovský slávik, na ktorom sa prezentujú ľudoví speváci zo Sabinova a jeho okolia. Ani tento rok tomu nebolo ináč a tretiu októbrovú nedeľu sa stretli  šikovní speváci, ktorí so sprievodom ľudovej hudby Sabinovčan potešili srdcia mnohých seniorov. Tí ich za to odmenili potleskom. Medzi spevákmi boli  aj naše žiačky Alexandra Krausová a Dorotka Jusková, ktoré neváhali a boli ochotné svojim spevom urobiť radosť našim starkým. Ďakujeme dievčatám, že obetovali svoj voľný čas a prispeli tak k vydarenej akcii.   

     • Príspevok na rekonštrukciu ŠJ

     • Vážení rodičia,chceli by sme Vás požiadať o dobrovoľný príspevok, ktorý môžete vložiť do pokladničky vo vestibule školy alebo zaslať na účet IBAN: SK4509000000000096282363 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť "Darovací príspevok")na modernizáciu školskej jedálne a kuchyne. V posledných mesiacoch skončila svoju funkčnosť rúra na pečenie a jeden varný kotol, druhý kotol tečie a nevieme ho opraviť. V nevyhovujúcom stave je aj podlaha v jedálni. Celková investícia do modernizácie (sfunkčnenia) kuchyne bude cca 15 000 Eur.

      Bude zahŕňať

      ·         nový konvektomat,

      ·         digestor ku konvektomatu

      ·         varný kotol + príslušenstvo a inštalačný materiál

      ·         podlahu

      Spôsob financovania

      ·         konvektomat bude financovaný formou prenájmu a následného odkúpenia za zostatkovú cenu z prostriedkov školy

      ·         príslušenstvo ku konvektomatu – stojan, varné nádoby, zmäkčovač vody – z prostriedkov školy

      ·         varný kotol  + digestor + ventilátor + montážny materiál z príspevku od rodičovského spoločenstva

      ·         podlaha z Vašich dobrovoľných príspevkov a z prostriedkov školy

       

      Práce budú prebiehať v týždni od 29.októbra 2018 a mali by sa ukončiť počas jesenných prázdnin. Uvedená investícia pomôže spríjemniť prostredie pre Vaše deti a bude významným krokom k zvládnutiu realizácie plánovaného zavedenia bezplatných obedov pre všetkých žiakov školy. Svoj príspevok môžete vložiť do pokladničky vo vestibule školy. Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pomoc.

     • Kytička pre starkých

     • Október sa spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aj u nás v škole sme sa preto chceli na chvíľu zastaviť a spolu s našimi starými rodičmi, ujami, tetami a blízkymi prežiť pár pekných spoločných chvíľ. Deti si pre hostí pod vedením svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili pestrú kytičku tanca, piesní a básničiek. Pribalili do nej vďaku, lebo „babka a dedko sú darom z neba, dávajú viac ako nám treba“ a sú „našimi anjelmi, ktorí nás vždy chránia“. Vyjadrili radosť zo spoločných chvíľ „s babkou, ktorá varí dobroty“ i „s dedkom, čo všetko vie opraviť“. A nad všetkými želaniami sa vznášala prosba z detských srdiečok: „Ježiško, starkým zdravia daj a každý deň im požehnaj.“ Príjemnou bodkou za celým programom boli pekné darčeky pre starých rodičov a spoločné stretnutie pri chutnom občerstvení. Veríme, že utorkové popoludnie rozohrialo srdcia všetkých a vyčarilo úsmev na ich tvárach.

     • Testovanie 5-2018

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2018/2019 zrealizuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) papierovou formou. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nucem.sk

     • Sviečka za nenarodené deti

     • Vážení rodičia, hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti. V rámci verejnej zbierky spojenej s predajom symbolických sviečok s logom kampane sa zbierajú finančné prostriedky, ktoré umožnia celoročnú realizáciu projektov a aktivít zameraných na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti. Aj v našej škole si môžete zakúpiť tieto sviece v dvoch variantoch - v plastovom obale za 1 € a v sklenenom obale za 4 €. Ďakujeme Vám za Váš príspevok.

     • Pozvánka pre starých rodičov

     • Milí starí rodičia, prijmite pozvanie na besiedku, pripravenú pre vás, pri príležitosti Októbra  - mesiaca úcty k starším, ktorá sa uskutoční 23.10.2018 (utorok) o 15.30 hod. v telocvični našej školy. Tešíme sa na vás. Vaše vnúčence.

     • Objednávka školských tričiek

     • Vážení rodičia, posledný krát pre tento kalendárny rok pripravujeme objednávku školských tričiek. V ponuke sú iba tričká s krátkym rukávom v troch farbách - biela, modrá a červená. Ak máte záujem o dokúpenie školského trička pre Vaše deti (každý žiak by mal mať aspoň jedno tričko), nahláste to, prosíme, pani asistentke Bc. Jane Čekanovej do 24.10.2018 buď osobne v škole alebo prostredníctvom emailu na adrese cekanova.j@czssabinov.sk. Cena jedného trička je 4,50 EUR. Rozmery tričiek si môžete pozrieť v nasledujúcej rozmerovej tabuľke.

       

     • Starý mobil sem!

     • Spoločnosť Orange Slovensko v spolupráci s Recyklohráčmi odštartovali novú, úžasnú a odmenami nabitú zberovú súťaž. Až do 16. novembra 2018 bude na školách prebiehať zber nefunkčných mobilov. Za každý 1 odovzdaný mobil získa škola 10 bodov. Okrem toho  môžu šikovní zberači  získať tablet HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE alebo jeden z balíčkov od spoločnosti Orange Slovensko. A ako nato? Starý mobil odovzdáš svojmu triednemu učiteľovi. On si zapíše tvoje meno, počet odovzdaných mobilov a vhodí ich do krabice určenej na zber mobilov. O výsledkoch súťaže Vás budeme informovať. Teraz niečo pre tých, ktorí ešte nevedia, čo sú to RECYKLOHRY. Je to školský  recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie drobných elektrozariadení a batérií. Naša škola je do tohto programu zapojená už od roku 2010. Viac informácií nájdete na www.recyklohry.sk

     • Výročie požehnania školskej kaplnky

     • 4.októbra si pripomíname výročie požehnania našej školskej kaplnky. Kaplnka bola slávnostne požehnaná vtedajším košickým pomocným biskupom Bernardom Boberom 4.októbra 2001. Naplnila sa tak túžba mnohých z nás. Boh prebýva medzi nami.

     • Deň rodiny

     • Rodinná akcia pod dohľadom nášho patróna sv. Jána Krstiteľa, čo bolo jasné poznať podľa počasia, sa konala v nedeľu 23.9.2018 v areáli našej školy. Stretnutie a spoločné súperenie rodín ukázalo pravú podstatu tejto najdôležitejšej bunky v spoločnosti. Držať spolu, slabých povzbudzovať a vedieť kráčať aj so zviazanými nohami, patrilo medzi to najdôležitejšie, čo dnešné rodiny musia mať vo svojej výbave na ceste správnym smerom. Smiechu na rozdávanie, občerstvenie na spapanie, dobrá nálada na nakazenie. Veľká vďaka všetkým - učiteľom, rodičom, deťom - za krásne prežitý Deň rodiny. Vladimír Štofaník

     • Liturgické slávenia v šk.kaplnke

      • Pondelok:  Sv.omša      7.05 hod.    Modlitba chvál  13.30 hod.
      • Streda:       Sv.ruženec  7.15 hod
      • Piatok:        Korunka Božieho milosrdenstva 7.15 hod.

       Adorácie:    pred vyučovaním, cez veľkú prestávku, po vyučovaní

     • Ponuka krúžkov v šk.roku 2018/19

     • Aj v tomto šk.roku ponúkame žiakom možnosť zmysluplne tráviť voľný čas a rozvíjať ich záujmy a talenty prostredníctvom záujmových krúžkov v našom CVČ. Ponuku krúžkov s krátkou anotáciou si môžete porieť tu: KRÚŽKY 2018/2019 

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie