• Naše slávenie sviatku sv. Mikuláša 
     • Naše slávenie sviatku sv. Mikuláša 

     •       Ani tento rok sv. Mikuláš nemohol obísť našu školu, hoci sa to viacerým spočiatku tak mohlo zdať. Ale v piatok 8.12. na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa všetci žiaci dočkali mikulášského programu. Pripravili ho naši deviataci a veľmi sa im vydaril. Naozaj nás preniesli do čias sv. Mikuláša. Pripomenuli nám, že každé bohatsvo má byť prostriedkom na rozdávanie radosti. Do programu sme sa krátko zapojili aj my, ako tím FLL. Príprava na vystúpenie nebola ľahká. Boli to dva dni stresu a tvrdej práce, no s Božou pomocou sme to zvládli. Našim cieľom bolo pomôcť ľuďom s vodou v Afrike a upozorniť nás všetkých na to, že hoci sme krajina bohatá na vodu, vo svete pribúda stále viac ľudí, ktorí také šťastie nemajú. Na mnohých územiach sa prístup k vode stáva otázkou života. Spoločne môžeme aspoň malým kúskom pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Tešíme sa na spočítavanie vašich lístkov. Každý váš dar aj modlitba sa dostane na správne miesto. Možno ste sa aj zapojili do Dobrej noviny, a možno  cez hárky vo farskom kostole pozývate koledníkov ku vám domov. Stále máme čas na konanie dobra. 

      Prajeme požehnané sviatky            Laura Dzuríková a celý tím FLL

    • Robotika a programovanie
     • Robotika a programovanie

     • Naše krúžky sme ukončili 15. júna celodenným výletom 17 žiakov do Prešova, kde sa v OC Max konala súťaž Legobot. V kategórii SpeedyBot Matej Kandráč s Adamom Božekom získali 1. miesto a Filip Ondrej s Dávidom Konečným 2. miesto. Svojími úspechmi  aj v ostatných kategóriiach vybojovali našej škole miesto absolútneho víťaza súťaže a robotickú stavebnicu Ev3

      V závere školského roka vrcholili viaceré súťaže, v ktorých sme sa výborne umiestnili. Chcem tu poďakovať všetkým krúžkarom za usilovnosť, za ďalší úspešný aj zábavný rok a zrekapitulovať úspechy:

      RBA 2017 –  Matej Kandráč 9.A, Adam Božek 9.A, Filip Ondrej 7.A,  - 3. miesto v kategórii Vlastný model

      Baltie 2017

           Adrián Seč 3.A – 1. miesto na Slovensku

          Samuel Vargovčík 6.A – 1. miesto na Slovensku

          Matej Kandráč 9.A – 1. miesto na Slovensku

      RoboCup 2017 –  robotická súťaž

           Matej Kandráč 9.A, Filip Ondrej 7.A, Jakub Božek 7.A,  2. miesto v kategórii Konštrukcia – celoslovenské kolo

      FLL 2016 -  robotická súťaž

      tím Sabik  - Matej Kandráč 9.A, Adam Božek 9.A, Jakub Božek 9.A, Filip Ondrej 7.A, Dávid Konečný 7.A, Šimon Andrejko 7.A, Sebastián Plančár 7.A, Laura Dzuríková 7.A, Dominika Pekárová 7.A

      2. miesto v regionálnom kole v kategórii Výskumný projekt

                  tím Progres – Samuel Vargovčík 6.A, Martin Ďuran 6.A + 3 žiaci zo SZŠ

      celkové 2. miesto v regionálnom kole a špeciálna cena poroty

      KoduCup 2016 - Programovanie v jazyku Kodu

                   Adrián Seč 3.A – 1. miesto  celoslovenské kolo

    • Pasovanie našich prvákov za čitateľov
     • Pasovanie našich prvákov za čitateľov

     • Do galérie Pasovanie našich prvákov za čitateľov boli pridané fotografie.

      30.5.2017 bol dňom kedy naši prváci ukázali svoje čitateľské schopnosti v Mestskej knižnici v Sabinove. Hneď na úvod sa spolu s p. knihovníčkou porozprávali o základných pojmoch a to: knižnica, kniha, čitateľ i správaní sa v knižnici. Potom predviedli čo počas roka nadobudli a spoločne si prečítali rozprávku. Nasledovalo samotné „pasovanie za čitateľov mestskej knižnice“, na ktorom nechýbal ani rytiersky plášť, meč, zloženie sľubu a následne požičanie si ľubovoľnej knihy z ponuky knižnice.  Okrem sladkej odmeny žiaci získali čitateľský preukaz a možnosť bezplatne si požičiavať knihy počas celého roka.

      Ďakujeme Mestskej knižnici v Sabinove za milé a príjemné dopoludnie, ktoré organizuje už niekoľko rokov.

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • Do galérie Dopravná výchova boli pridané fotografie.

      CVČ – Radosť v Sabinove dňa 31.5.2017 na dopravnom ihrisku pri ZŠ Komenského usporiadalo pre žiakov 1. a 2. ročníka kurz dopravnej výchovy. A čo bolo jeho obsahom? Oboznámenie sa s pravidlami správania sa v cestnej premávke, spoznávanie príkazových, zákazových a informačných značiek, poskytovanie prvej pomoci, testovanie teoretickej časti. Po nej nasledovala praktická časť, v ktorej si žiaci jazdou na bicykloch a kolobežkách otestovali nadobudnuté vedomosti a získali tak potrebné zručnosti - jazdu po kruhovom objazde, dávanie prednosti či zmenu smeru jazdy. Na záver si žiaci z rúk príslušníka mestskej polície prevzali detský vodičský preukaz. Veríme, že aj tieto vedomosti a zručnosti nadobudnuté na dopravnom ihrisku prispejú k spokojnému a bezúrazovému prežitiu letných prázdnin. Ďakujeme.

    • MILK-AGRO Recykluj a vyhraj
     • MILK-AGRO Recykluj a vyhraj

     • Do galérie MILK-AGRO Recykluj a vyhraj boli pridané fotografie.

      22. apríla 2017 sa skončil 14. ročník súťaže s firmou MILK – AGRO pod názvom Recykluj a vyhraj 2016/2017. A ako sme dopadli? V prvom rade by som sa chcela poďakovať tým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Najlepším zberačom tetrapakov sa stal Michal Puškaš, ktorý za vynaložené úsilie dostal od spomínanej spoločnosti tablet. Ceny si prevzali aj nasledovní žiaci: Filip Trojanovič, Martin Maľarik a Barborka Jusková. Keďže sme sa umiestnili na 1. mieste, čaká nás ešte odmena. Tou je účasť 100 žiakov na Nadnárodnom charitatívnom koncerte INTEGRÁCIA, ktorý sa uskutoční 27.októbra 2017 v čase od 10:00 do 12:30 hod. v Aréne Poprad.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

      Spoznávanie rastlín a živočíchov našich veľhôr, putovanie po stopách svišťov, antigravitácia, návšteva Triklandie v Starom Smokovci, výstup na Hrebienok, jazda pozemnou lanovkou, Belianska jaskyňa, pobyt v bazéne, športové aktivity, opekačka , „pyžamová párty“ - to všetko absolvovali naše deti v škole v prírode v Tatranskej Lomnici v dňoch 8.5.-12.5.2017. Rozšírili sme si svoje vedomosti a spojili tak príjemné s užitočným.

     • Videoklip Sen

     • Pozrite si videoklip, ktorý bol súčasťou slávnostného programu v MsKS k 25. výročiu školy ako sen  jedného deviataka.Výber z fotogalérie školy pripomína  udalosti prvých rokov (už zobrazené na týchto stránkach) aj širokú paletu súčasných aktivít.  V 4 minútach sa však nedá veľa zachytiť, možno len hlavné poslanie zhrnuté v dvoch slovách: ROZUMOM a SRDCOM. Vznikom tejto školy žiaci dostali možnosť získavať nielen vedomosti, ale aj životnú múdrosť vychádzajúcu z poznania poriadku sveta a kresťanskej viery.  Brány školy sa im pred rokmi otvorili v duchu citátu z Knihy  Múdrosti  (Mud 6,12) na základe požiadavky asi 400 rodičov mesta Sabinov a obetavosti  zakladateľov školy, prvých učiteľov aj rodičov

     • Rozumom a srdcom :)

     •     

      Pondelok 29. 5.  -  Náš dlho očakávaný aj  zodpovedne pripravovaný deň - oslava 25. narodenín našej školy.

      Všetci sme sa stretli na slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč a pokračovali sme programom v  Mestskom kultúrnom stredisku. Celý deň bol  pre mňa jedným veľkým neopísateľným zážitkom zo vzájomného spoločenstva aj z blízkosti Boha v udalostiach dňa, v našich spoločných snahách, ktoré mu predchádzali, v ľuďoch, ktorí s nami prišli oslavovať  aj v celej histórii našej školy. Takže sa nebudem ďalej snažiť opísať neopísateľné. Určite tu postupne pribudnú čriepky zážitkov aj nejaké fotografie.

      Vargovčíková Terézia

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie