• Modlitba k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov
     • Modlitba k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov

     • Na oslavy 25.výročia vzniku našej školy sa chceme pripraviť aj po duchovnej stránke, a preto pozývame všetkých k modlitbe Novény k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov. Stretávame sa každý pracovný deň od 16.mája o 13:30 v školskej kaplnke. Ak by ste sa k nám chceli pridať aj individuálne doma, ponúkame Vám text modlitby:

    • Slávik Slovenska- školské kolo
     • Slávik Slovenska- školské kolo

     • Dňa 27.4. 2017 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017, na ktorom sa žiaci našej školy premenili na slávikov a spevom ľudových piesní nám tak spríjemnili štvrtkové dopoludnie. Žiaci boli rozdelení do 3 kategórií podľa ročníkov a to: 1.- 3. ročník, 4.- 6. ročník a 7.- 9. ročník, kde predviedli svoje umenie pred ostatnými spolužiakmi i pred porotou, ktorá nemala jednoduchú úlohu vybrať spomedzi nich tých najlepších. Svojím spevom a tancom nás potešili aj dievčatá z krúžku „Na ľudovú nôtu“. Po ich vystúpení mala slovo porota a rozhodla takto:

      1. kategória

      1. miesto- Dorotka Jusková

      2. miesto- Nicol Mišenčíková, Barborka Jusková

      3. miesto- Matej Čabák, Adrián Seč

      2. kategória

      1. miesto- Alexandra Krausová

      2. miesto- Lucia Sečová

      3. miesto- Jozef Galeštok

      3. kategória

      1. miesto- Adela Gaľová

      2. miesto- Dominika Pekárová

      3. miesto- Noemi Hanišová, Monika Petrušová

      Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Úspešní  riešitelia Chemickej olympiády
     • Úspešní  riešitelia Chemickej olympiády

     • Hovorí sa, že chemická olympiáda patrí k najnáročnejším školským olympiádam, pretože pozostáva  z praktickej časti, teoretickej časti, ale i z chemických výpočtov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Veľa hodín sme po vyučovaní strávili v chemickom laboratóriu, pripravovali roztoky, cvičili a riešili príklady. Do okresného kola postúpili deviataci Matej Kandráč a Dávid Švec. Ich  snaha sa odzrkadlila na okresnom kole maximálnym počtom bodov z praktickej časti, ale ani za teóriu a výpočty sa nemusia hanbiť. Matej sa zaradil na poprednú priečku, ale aj Dávid bol úspešným riešiteľom. Matejovi a Dávidovi srdečne blahoželáme a prezradíme, že chlapci spolu s Terkou Tarbajovou 6.A  a Terkou Slaninkovou 6.A  sú už  zapojení do ďalšej chemickej súťaže „Skús pokus“, pričom odborná porota ich posunula do finále celoslovenského kola. Všetci im držíme palce!

    • 25 rokov našej školy v obrazoch
     • 25 rokov našej školy v obrazoch

     • Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. (Múd 6,12). V duchu týchto slov sa pred 25 rokmi otvorili žiakom brány našej školy. Dostali možnosť získavať nielen vedomosti, ale aj životnú múdrosť vychádzajúcu z poznania poriadku sveta a kresťanskej viery. Generácie žiakov mali príležitosť v rodinnom prostredí, v atmosfére priateľstva, v súlade s najnovšími trendami vo vzdelávaní a v rozvíjaní náboženského poznania rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.

      Výročie školy je vhodnou príležitosťou zastaviť sa a pripomenúť si chvíle, ktorými naša škola počas týchto rokov žila. Žiaci, zamestnanci, rodičia a priatelia školy, tí všetci písali jej históriu a my by sme si ju chceli v týchto dňoch pripomenúť. Aj prostredníctvom dobových fotografií Vám chceme predstaviť 25 rokov našej školy. Chceme požiadať aj našich absolventov, aby sa s nami podelili o svoje zážitky zo školy a napísali nám ich na email: kovalik.j@czssabinov.sk . Tiež by sme boli vďační za absolventské fotografie, predovšetkým z rokov 1992/93 až po šk.rok 2003/2004, ktoré je možné zaslať tiež na uvedený email.

      Od 4.mája 2017 budeme postupne uverejňovať fotografie z histórie našej školy. Ak sa Vám pri nich vynoria milé spomienky, môžete sa s nimi podeliť aj s nami.... J

    • Úspešní riešitelia Matematickej olympiády
     • Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

     • Ani na okresnom kole matematickej olympiády sa naši žiaci nenechali zahanbiť. Zapotili sa pri troch náročných úlohách, na ktoré im boli dopriate 2 hodiny. Aj mená našich žiakov svietili pri úspešných riešiteľoch. Našu školu úspešne reprezentovali: Peter Švec (M5), Samuel Vargovčík (M6), Terézia Tarbajová (M6), Michal Verbovský (M8). Srdečne im blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.