• Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • Do galérie Dopravná výchova boli pridané fotografie.

      CVČ – Radosť v Sabinove dňa 31.5.2017 na dopravnom ihrisku pri ZŠ Komenského usporiadalo pre žiakov 1. a 2. ročníka kurz dopravnej výchovy. A čo bolo jeho obsahom? Oboznámenie sa s pravidlami správania sa v cestnej premávke, spoznávanie príkazových, zákazových a informačných značiek, poskytovanie prvej pomoci, testovanie teoretickej časti. Po nej nasledovala praktická časť, v ktorej si žiaci jazdou na bicykloch a kolobežkách otestovali nadobudnuté vedomosti a získali tak potrebné zručnosti - jazdu po kruhovom objazde, dávanie prednosti či zmenu smeru jazdy. Na záver si žiaci z rúk príslušníka mestskej polície prevzali detský vodičský preukaz. Veríme, že aj tieto vedomosti a zručnosti nadobudnuté na dopravnom ihrisku prispejú k spokojnému a bezúrazovému prežitiu letných prázdnin. Ďakujeme.

    • MILK-AGRO Recykluj a vyhraj
     • MILK-AGRO Recykluj a vyhraj

     • Do galérie MILK-AGRO Recykluj a vyhraj boli pridané fotografie.

      22. apríla 2017 sa skončil 14. ročník súťaže s firmou MILK – AGRO pod názvom Recykluj a vyhraj 2016/2017. A ako sme dopadli? V prvom rade by som sa chcela poďakovať tým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Najlepším zberačom tetrapakov sa stal Michal Puškaš, ktorý za vynaložené úsilie dostal od spomínanej spoločnosti tablet. Ceny si prevzali aj nasledovní žiaci: Filip Trojanovič, Martin Maľarik a Barborka Jusková. Keďže sme sa umiestnili na 1. mieste, čaká nás ešte odmena. Tou je účasť 100 žiakov na Nadnárodnom charitatívnom koncerte INTEGRÁCIA, ktorý sa uskutoční 27.októbra 2017 v čase od 10:00 do 12:30 hod. v Aréne Poprad.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

      Spoznávanie rastlín a živočíchov našich veľhôr, putovanie po stopách svišťov, antigravitácia, návšteva Triklandie v Starom Smokovci, výstup na Hrebienok, jazda pozemnou lanovkou, Belianska jaskyňa, pobyt v bazéne, športové aktivity, opekačka , „pyžamová párty“ - to všetko absolvovali naše deti v škole v prírode v Tatranskej Lomnici v dňoch 8.5.-12.5.2017. Rozšírili sme si svoje vedomosti a spojili tak príjemné s užitočným.

     • Videoklip Sen

     • Pozrite si videoklip, ktorý bol súčasťou slávnostného programu v MsKS k 25. výročiu školy ako sen  jedného deviataka.Výber z fotogalérie školy pripomína  udalosti prvých rokov (už zobrazené na týchto stránkach) aj širokú paletu súčasných aktivít.  V 4 minútach sa však nedá veľa zachytiť, možno len hlavné poslanie zhrnuté v dvoch slovách: ROZUMOM a SRDCOM. Vznikom tejto školy žiaci dostali možnosť získavať nielen vedomosti, ale aj životnú múdrosť vychádzajúcu z poznania poriadku sveta a kresťanskej viery.  Brány školy sa im pred rokmi otvorili v duchu citátu z Knihy  Múdrosti  (Mud 6,12) na základe požiadavky asi 400 rodičov mesta Sabinov a obetavosti  zakladateľov školy, prvých učiteľov aj rodičov

     • Rozumom a srdcom :)

     •     

      Pondelok 29. 5.  -  Náš dlho očakávaný aj  zodpovedne pripravovaný deň - oslava 25. narodenín našej školy.

      Všetci sme sa stretli na slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč a pokračovali sme programom v  Mestskom kultúrnom stredisku. Celý deň bol  pre mňa jedným veľkým neopísateľným zážitkom zo vzájomného spoločenstva aj z blízkosti Boha v udalostiach dňa, v našich spoločných snahách, ktoré mu predchádzali, v ľuďoch, ktorí s nami prišli oslavovať  aj v celej histórii našej školy. Takže sa nebudem ďalej snažiť opísať neopísateľné. Určite tu postupne pribudnú čriepky zážitkov aj nejaké fotografie.

      Vargovčíková Terézia

    • Naši víťazmi chemickej súťaže
     • Naši víťazmi chemickej súťaže

     • 1.ročník celoslovenskej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“ organizuje pedagogické vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. Ide o súťaž určenú žiakom druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Organizátori si dali za cieľ priblížiť chémiu ako atraktívnu vedu, s ktorou sa žiaci stretávajú všade okolo nás a ako napovedá názov súťaže ... i v kuchyni. Náš tím v zložení Terka Tarbajová, Terka Slaninková, Dávid Švec a Matej Kandráč pod odborným vedením Ing.Boženy Zvijákovej získal 1.miesto v hodnotení odbornej poroty a 2.miesto v hlasovaní verejnosti.

    • Pieseň pre Sv.Otca
     • Pieseň pre Sv.Otca

     • Piesňou k Piesni pre Sv. Otca prispeli naše talentované speváčky aj tento rok. Atmosféru súťaže si prvýkrát vychutnala Bernadetka Gubčíková a zapáčila sa jej natoľko, že je odhodlaná zlaté pásmo prísť obhájiť aj najbližší rok. Podobne sa darilo aj Dorke Kolkovej, ktorá zužitkovala svoje dlhoročné skúsenosti, odovzdala v piesni všetko a odmenou sa jej stalo zlaté pásmo. Adela Gaľová a Mária Nagyová vystúpili so spoločnou skladbou. V náročnej kategórii dvojhlasov sa umiestnili v striebornom pásme. Svoj duet Vám rady predstavia v rámci programu pri príležitosti 25. výročia vzniku našej školy, na ktorý Vás srdečne pozývame.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie