• Pripravme cestu Pánovi

   • Prajeme Vám všetkým krásne, pokojné a milostiplné prežívanie adventného obdobia vo Vašich rodinách.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Už viac ako 30 rokov pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho zjavenia.
   • Spoločenstvo

   • Chceme, aby sa v našej škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
   • KAPLNKA

   • Srdce našej školy, kde sa stretávame s naším Bohom.
   • VZDELANIE

   • Pomáhame deťom poznávať svet Rozumom a srdcom
   • FORMÁCIA

   • Rozvíjame u detí náboženské poznanie a pomáhame im rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.
   • TECHNOLÓGIE

   • Vo výučbe využívame moderné informačné technológie a školský informačný systém EduPage.
   • STAROSTLIVOSŤ

   • Deti majú možnosť stravovania v školskej jedálni a v školskom klube detí je o nich postarané denne od 6:30 do 16:30.
   • VOĽNÝ ČAS

   • Svoje talenty môžu deti rozvíjať pri speve, tanci, športe, robotike, v štúdiu cudzích jazykov a tiež pri práci s rôznymi materiálmi vo svojom voľnom čase v rôznych záujmových krúžkoch.
     • Adventný kalendár dobrých skutkov

      Keďže sa nám v nedeľu 3. decembra začína adventný čas, náš školský podporný tím si pre nás pripravil úlohy spojené s konaním dobrých skutkov (v škole aj doma). Tento adventný kalendár sa nachádza na nástenke pred vstupom do školskej jedálne. Preto buďme veľmi pozorní a každý deň sledujme novú adventnú úlohu. Prajeme všetkým požehnaný adventný čas :-)

     • Európsky deň jazykov

      Dňa 11. 10. 2023 sa v našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Prvý stupeň sa na druhej a tretej hodine presunul do telocvične, kde ich čakali súťaže. Druhý stupeň sa presunul do telocvične na štvrtej a piatej hodine. Rozdelili nás do šestnástich skupín po siedmich žiakov z iných tried. Bolo šestnásť stanovíšť, ktoré sme mali splniť. Stanovištia boli rôzne, napríklad: stanovište s ruským jazykom, stanovište s nemeckým jazyk, stanovište s témou futbalových klubov, tradičných oblečení, slepou mapou, s hlavnými mestami a podobne. Niektoré stanovištia boli ťažšie a niektoré zas ľahšie. Kto skončil na prvých troch miestach, dostal sladkú odmenu a pero na písanie. Nakoniec pani učiteľka Jusková oznámila výsledky. Výhercom gratulujeme a tešíme sa s nimi. Tento deň sme si naozaj všetci užili!

     • Deň elegancie

      V stredu 15. novembra 2023n sme vstúpili do našej školy ako do budovy plnej elegantného oblečenia a galantného správania. Prečo? Práve v tento deň sme si pripomenuli dôležitosť elegancie aj v súčasnosti. Ôsmaci pozvali svojich spolužiakov a učiteľov stráviť tento deň spolu s nimi. Vyučovanie im spestrili rôznymi aktivitami, za ktoré triedy získaly body. Nielen vynaložené úsilie a snaha pri plnení úloh, ale aj krásne elegantné outfity sa započítavali. Do aktivít sa zapojili všetci žiaci a tým každý prispel svojou kvapkou k výslednému hodnoteniu. Na záver sme si spoločne zatancovali a vyhodnotili celý deň. To všetko bolo súčasťou tohto príjemného, nami obľúbeného dňa.

     • Európska noc výskumníkov

      Európska noc výskumníkov je jedinečným festivalom vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Ide o festival, ktorý sa tradične koná v jeden deň v rámci viacerých krajín Európy (viac ako 25 zapojených krajín a 300 miest), a to v posledný septembrový piatok. Európska noc výskumníkov každoročne ponúka celodenný program plný vedeckých prezentácií, diskusií, interakcií s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na pódiu. Na Slovensku sa toto podujatie konalo v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a ďalších sprievodných lokalitách. Zúčastnili sme sa ho aj my, spolu s našimi ôsmakmi. Naše kroky viedli do Košíc, kde nás čakalo 63 vedeckých stánkov. Žiaci navštívili stánky podľa vlastného výberu, kde získali mnoho zaujímavých informácií a zapojili sa do pripravených aktivít. Andrea K. nám priebeh tohto dňa zachytila a spra

     • Červená streda 22.11.2023

      Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov. 22. novembra 2023 sa chrámy a monumenty rozžiaria načerveno a celý svet sa spojí v modlitbe za našich trpiacich bratov a sestry.

      Aj my sme boli pri tom! Obliekli sme sa v tento deň do červenej farby a cez veľkú prestávku sa spojili v modlitbe za prenasledovaných kresťanov v našej kaplnke.

     • Exkurzia o včelárstve

      Žiaci 6. ročníka sa rozhodli prakticky doplniť vedomosti o včelách, a tak sa dňa 14.11.2023 zúčastnili exkurzie v botanickej záhrade v Košiciach. Priebeh celého dňa zachytila žiačka Petra Gargalíková (6.B):

      Stretli sme sa o 8:00 pred železničnou stanicou v Sabinove. Všetci tridsiati šiesti sme svižne nastúpili do vlaku. Nezabudli sme ani na naše pani učiteľky Hudákovú a Trojanovičovú. Spoločne sme sa presunuli do Košíc. Do botanickej záhrady sme sa vybrali peši. Cestou sme mali možnosť obdivovať krásy mesta ako napríklad Dóm sv. Alžbety, Národné divadlo Košice, múzeá. Keď sme dorazili na miesto, rozdelili sme sa podľa tried na áčku a béčku. Ujali sa nás páni sprievodcovia a porozprávali nám o svojej záľube. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o organizácii v úli, životnosti včiel, prvých úľoch, nástrojoch na spracovanie medu. Na vlastné oči sme videli, ako sa vyrábajú sviečky

     • Deň jablka

      Na konci októbra pani vychovávateľky v štyroch oddeleniach Školského klubu Klbko zorganizovali Deň jablka. Pre deti v ŠKD bolo piatkové popoludnie plné súťaží, kvízov, piesní, básní o jabĺčku, výstavky a ochutnávky tohto zdravého ovocia. Deti sa dozvedeli čo to o jabĺčku, o pestovaní, o odrodách aj o jeho dôležitosti v našom jedálničku. Bol to náučný, pestrý, na aktivity bohatý príjemne strávený čas. (Bc. Oľga Džačovská)

     • Farebný mesiac – deti pomáhajú deťom

      Všetky oddelenia ŠKD Klbko sa začiatkom októbra zapojili do krásnej akcie Farebný týždeň – Misijné diela detí. Aktivity piatich farieb, ktoré znázorňovali jednotlivé kontinenty (zelená – Afrika, červená – Amerika, biela – Európa, modrá – Oceánia, žltá – Ázia.) sme si rozdelili na celý týždeň. Pápežovi Františkovi veľmi záleží na misiách a preto nás pozýva, aby sme boli misionármi na mieste, kde žijeme. Misie povzbudzujú deti, aby pomáhali iným deťom na celom svete modlitbou a delením sa. Sú to dva dôležité spôsoby, ako sa stať deťmi, ktoré pomáhajú deťom. Keď sa modlíme jeden za druhého a delíme sa o to, čo máme, pripomíname si, že patríme do celosvetovej Božej rodiny.

     • Exkurzia na Ústavnom súde v Košiciach

      Dňa 28.9.2023 sme sa my, žiaci ôsmeho ročníka, zúčastnili exkurzie na Ústavnom súde v Košiciach pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Naša pani sprievodkyňa nás sprevádzala všetkými sprístupnenými miestami a ochotne odpovedala na naše otázky. Táto naša exkurzia bola poučná a všetci sme si ju užili. Ďakujeme pani učiteľkám, že sme sa jej mohli zúčastniť a dozvedieť sa opäť niečo nové. (Andrea, 8.B)

     • Milión detí sa modlí ruženec

      Aj v tomto šk.roku sa naša škola zapojila do modlitebnej iniciatívy pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Touto celosvetovou ružencovou kampaňou sme si pripomenuli slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Modlitba svätého ruženca spoločne s deťmi posilňuje jednotu v Cirkvi a medzi národmi. Vytvorili sme jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi.

     • Svetový deň mlieka na školách

      V našom ŠKD sme si pripomenuli v tento deň veľkú dôležitosť mlieka pre zdravú výživu. Rozprávali sme sa o význame mlieka a mliečnych výrobkov pre rastúci organizmus detí. Pripravili sme nástenku o mlieku a mliečnych výrobkoch. Deti maľovali kravičky, lepili, vystrihovali a nakoniec mali prekvapenie v ochutnávke jogurtov.

     • Poďakovanie za úrodu

      Ani tento rok sme si na našej škole nezabudli pripomenúť to, na čo väčšinou zabúdame. Jesenné kántrové dni nás pozývajú k vďačnosti. Prostredníctvom zbierky plodín tohtoročnej úrody sme v modlitbe ďakovali nebeskému Otcovi za to, že sa o nás stará, živí nás a požehnáva. Sv. Matka Tereza nám ponúka návod, ako nezabudnúť prejaviť vďaku: „Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť, je prijímať všetko radostne.“

   • 2022/2023

   • Krajské kolo

    • Miroslava Michalcová
    • 1.miesto
    • Biblia očami detí a mládeže
    • Krajské kolo
    • Výtvarná výchova
    • Čítať viac
    • Vanesa Šimonová
    • 2.miesto
    • Biblia očami detí a mládeže
    • Krajské kolo
    • Výtvarná výchova
    • Čítať viac
    • Gréta Bartková
    • cena poroty
    • Biblia očami detí a mládeže
    • Krajské kolo
    • Výtvarná výchova
    • Čítať viac
   • Okresné kolo

    • Karin Mušinská
    • 1.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Maxim Komišak
    • 1.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Simona Uličná
    • 1.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • František Novotný
    • 2.miesto
    • Dejepisná olympiáda
    • Okresné kolo
    • Dejepis
    • Čítať viac
    • Maxim Komišak
    • 3.miesto
    • Dejepisná olympiáda
    • Okresné kolo
    • Dejepis
    • Čítať viac
   • 2018/2019

   • Celoštátne kolo

    • Martin Ďuran
    • 3.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo
    • Nemecký jazyk
    • Čítať viac
   • Krajské kolo

    • Terézia Tarbajová
    • 3.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Biológia
    • Čítať viac
  • Zvonenia

   Pondelok 4. 12. 2023
  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie