• Do našej školskej rodiny pribudol vzácny hosť

     • Dňa 27.1.2023 bola našej škole, ale zároveň i celej farnosti, odovzdaná relikvia bl. Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Relikviu prinesol a slávnostne odovzdal salezián don Jozef Luscoň pri sv. omši vo farskom kostole. Uvedomujeme si dôležitosť výchovy a vzdelávania, ktoré vedú detí a žiakov aj k zodpovednému rozhodovaniu sa o svojom budúcom povolaní. To bol aj dôvod zaslania našej žiadosti Saleziánom don Bosca s prosbou o relikviu bl.Titusa Zemana, ktorý je patrónom povolaní. Veríme, že prítomnosť bl Titusa Zemana medzi nami pomôže nám všetkým spoznávať a rozvíjať krásu skutočných hodnôt a dobra, pomôže našim žiakom nájsť svoje miesto v rôznych oblastiach spoločenského života a kráčať cestou správnych životných postojov a rozhodnutí.

      Relikvia bl.Titusa Zemana je natrvalo uložená k verejnej úcte v našej školskej kaplnke.

      Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás!