• Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia žiakov 2.stupňa, prosíme Vás o vyjadrenie k Dotazníkovému prieskumu pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie  od 11.1.2021 prostredníctvom aplikácie Edupage alebo hlasovania na edupage stránke. Termín - do 19.12.2020 20:00. Od Vášho názoru závisí ďalší postup školy v predmetnej veci. Ďakujeme za pochopenie.

     • Recyklujeme ďalej

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do zberu sabi viečok, tetrapakov, batérií a drobného elektroodpadu. Všetky uvedené veci môžete odovzdať do označených zberných nádob v škole, resp. u pani učiteľky Mgr.Summerovej. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Upozornenie k dištančnému vzdelávaniu žiakov 2.stupňa

     • Vážení rodičia, dištančné vzdelávanie (vyučovanie doma) pre žiakov v ročníkoch 5.- 9. je mimoriadnou formou výchovno - vzdelávacieho procesu. Za súčasných epidemiologických podmienok je však aj vyučovaním so všetkými povinnosťami pre žiakov ZŠ. Žiaci sú teda povinní zúčastňovať sa jednotlivých vyučovacích hodín podľa upraveného rozvrhu v online komunikácii s učiteľmi, plniť zadané úlohy a odovzdávať pridelené zadania. Práca žiakov je aj pri súčasných podmienkach hodnotená v jednotlivých predmetoch známkou. Ak sa žiak nedostatočne zapája do dištančného vzdelávania a učitelia nebudú mať dostatok podkladov pre jeho klasifikáciu na konci 1.polroka, takýto žiak bude na konci 1.polroka komisionálne preskúšaný. Aby sme vyšli v ústrety žiakom a aj Vám, milí rodičia, zjednotili sme vo všetkých vyučovaných predmetoch postup zadávania úloh pre žiakov. Pre lepšiu orientáciu v úlohách budú žiakom prideľované úlohy v Teamsoch, kde po prihlásení v záložke PRIRADENÉ ÚLOHY uvidíte chronologicky usporiadané všetky úlohy z jednotlivých predmetov aj s termínmi na ich vyplnenie. Informáciu o úlohách budete dostávať aj naďalej tiež prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • Oznam o ŠKD

     • Od 1.decembra 2020 je ŠKD opäť v plnej prevádzke pre všetkých žiakov, nielen pre zamestnaných rodičov.

     • Informácie od 10.11.2020

     • Vážení rodičia, po celoplošnom testovaní aj niekoľko našich zamestnancov a žiakov musí zostať v domácej karanténe. Aby sme chránili zdravie ostatných žiakov a zamestnancov prerušujeme v týždni od 10.11.2020 do 13.11.2020 prezenčnú výučbu vo všetkých triedach na 1.stupni. Celá škola tak prejde na dištančnú formu vyučovania. Online hodiny už sú zadané v Kalendári aplikácie Teams, čím žiaci získali prehľad o ich časovom rozvrhu. Okrem online hodín sú žiakom na jednotlivých hodinách zadávané aj rôzne vzdelávacie materiály a úlohy na vypracovanie. Jednotliví vyučujúci na 1.stupni budú viesť aj individuálne konzultácie s rodičmi a žiakmi, o ktorých ich budú vopred informovať. Aktuálne informácie pre ďalší týždeň Vám zašleme prostredníctvom aplikácie Edupage a tiež odporúčame cez víkend sledovať stránku školy. Veríme, že s Božou pomocou a ochranou zvládneme aj toto náročné obdobie. Prajeme všetkým chorým skoré uzdravenie.

     • Oznam pre rodičov žiakov, ktorí od UTORKA 3.11.2020 nastúpia do školy

     • Vážení rodičia, od utorka 3.11.2020 po celoplošnom testovaní nastali určité zmeny v organizácii vyučovania v škole. Prehľadne sú popísané v priložených obrázkoch. Časť žiakov aj na 1.stupni sa zúčastňuje vyučovacieho procesu dištančne, preto sme kvôli koordinácii dištančného a prezenčného vyučovania museli upraviť časový rozvrh. Vyučovanie pre žiakov v škole bude končiť o 11:45. V ŠJ sa strava pripravovať nebude, ŠKD však bude v prevádzke. Pred nástupom žiaka do školy mladšieho ako 10 rokov je potrebné predložiť VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI od 2.11.2020 (buď elektronicky cez aplikáciu Edupage alebo v papierovej forme). Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude možné zúčastniť sa prezenčného vyučovania. 

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj v tomto roku sa rodiny našich žiakov a učiteľov s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Pretože súčasná epidemiologická situácia nám nedovolila stretnúť sa pri modlitbe osobne, využili sme príležitosť, ktorú nám ponúkajú technické prostriedky. Stretli sme sa teda online v pondelok 19.10.2020 o 9:00 v prostredí našho známeho Teamsu. Vďaka všetkým za účasť.

     • Dištančné vzdelávanie od pondelka 19.10.2020

     • Vážení rodičia, zhoršujúca sa epidemiologická situácia prináša rýchle zmeny aj v organizácii vyučovacieho procesu v školách. V piatok 16.10.2020 sme Vás informovali, že sme dostali odporúčanie pokračovať vo vzdelávacom procese prezenčnou formou. V sobotu sme boli v ďalšom kontakte s RÚVZ a zriaďovateľom a na základe ich odporúčaní od 19.10. (pondelok) do 23.10.2020 (piatok) bude škola a ŠJ zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať v tomto období dištančnou formou na 1. a 2.stupni. V pondelok a utorok budú žiakom len zadávané úlohy cez Edupage. Od stredy bude prebiehať online vyučovanie.
      Minimalizujte, prosím, sociálne kontakty Vašich detí, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí, 
      aby nenavštevovali vyučovanie v ZUŠ, záujmové aktivity, tréningy a pod.,  a aby ste sledovali ich zdravotný stav. Prípadné zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultujte s obvodným pediatrom a neodkladne informujte triedneho učiteľa. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme Vám za porozumenie a veríme, že s Božou pomocou túto náročnú situáciu spoločne zvládneme.

     • Výsledky volieb rodičov do rady školy

     • Vážení rodičia, v utorok 6.10.2020 sa uskutočnili voľby štyroch zástupcov rodičov do rady školy. Odovzdaných bolo 73 hlasovacích lístkov, z ktorých jeden bol neplatný. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy podľa vyhlášky č.291/2004 Z.z. rozhoduje žrebovaním. Zvolení boli nasledujúci kandidáti:

      1. Ing.ŠTOFANÍK Vladimír - 42 hlasov
      2. Mgr.JUSKO Martin - 32 hlasov
      3. Mgr.FEKIAČOVÁ Mária - 26 hlasov
      4. Ing.ONDKOVÁ Zuzana - 21 hlasov (na základe žrebovania)
      5. Ing.STRAKOVÁ Mária - 21 hlasov

      Zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov pri práci v prospech našej školy.

      Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy

     • Školské tričká

     • Milí rodičia, ponúkame Vašim deťom školské tričko (biele, modré a červené) s logom našej školy. Suma za tričko je od 4,50 eur (1. stupeň) – 5,50 eur (S,M,L ) 2.stupeň. V prípade záujmu si ich môžete objednať u triednych učiteľov alebo emailom u Bc.Džačovskej na emailovej adrese dzacovska.o@czssabinov.sk do konca októbra. Ďakujeme.

     • Biela pastelka

     • Verejná zbierka Biela pastelka sa tento rok aj v našej škole uskutoční 18. septembra 2020 (piatok)!
       

      Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 19 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ambasádorkou zbierky je obľúbená moderátorka Adela Vinczeová.

      Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky alebo svojou dobrovoľnou pomocou robíte veľkú vec – pomáhate niekomu zmeniť život k lepšiemu. Aj vďaka vášmu príspevku môžu naši sociálni pracovníci pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím zlepšiť a skvalitniť ich život. Ako?

      • Učia ľudí so zrakovým postihnutím pracovať na počítači s hlasovým výstupom, takže hoci nevidia, dokážu na PC fungovať úplne rovnako ako vidiaci. Tiež si môžu čítať webové stránky, e-mailovať si s rodinou, „fejsbúkovať“ s priateľmi, ale aj študovať alebo vykonávať svoje zamestnanie.
      • S našimi odborníkmi zvládnu aj dotykové telefóny a v nich najrôznejšie hry, aplikácie, používať Messenger, SMS-kovať atď.
      • Sociálni pracovníci im tiež poradia s výberom špeciálnych pomôcok a vychytávok, ktoré im zlepšujú život – sú to rôzne lupy, vďaka ktorým dokážu slabozrakí lepšie čítať noviny, knihy, školské materiály. Viete, ako si dokážu zladiť oblečenie? Pomocou tzv. colortestu. Ako si neprelejú horúcu vodu pri zalievaní čaju? Na to majú tzv. indikátor hladiny. A viete, ako si dokážu vybrať správny liek, ak sú chorí? Najskôr ich naši pracovníci naučia čítať Braillovo písmo a potom si už poľahky prečítajú, aký liek majú v rukách. Na každej krabičke je totiž jeho názov aj v Braillovom písme, všimli ste si to niekedy?
      • Aby mohli nevidiaci (ale i niektorí slabozrakí) chodiť samostatne do práce, do školy, za kamarátmi, do obchodu či do fitka, musia zvládnuť chôdzu s bielou palicou, ale aj to ich odborníci ÚNSS dokážu naučiť.


      Ďakujeme, že vám nie je život nevidiacich a slabozrakých ľahostajný! J

      Kde môžete hľadať ďalšie informácie?
      www.bielapastelka.sk
      www.unss.sk
      – v časti Publikácie nájdete aj videá o problematike ZP
      www.okamih.eu – eMagazín informujúci o živote so zrakovým postihnutím

      O našej činnosti natočil video aj známy youtuber Malý Mišo v rámci relácie 1 Deň ako...
      https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o

      Aj vďaka vám dokáže malá pastelka veľké veci!

      Milí žiaci a študenti,
      ďakujeme, že sa stávate súčasťou rodiny Bielej pastelky.

     • Ponuka krúžkov v šk.roku 2020/21

     • Vážení rodičia, aj v tomto šk.roku sme pre Vaše deti pripravili bohatú ponuku krúžkov. Krátku anotáciu o každom z nich nájdete na tejto stránke v PONUKE KRÚŽKOV. Prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo po prihlásení na edupage stránke školy rodičovským kontom (prihlasovacie meno je Váš rodičovský email) si v sekcii Prihlasovanie môžete vybrať až 3 krúžky. Prosíme Vás, aby ste tak urobili najneskôr do nedele 13.septembra 2020. Ak sa rozhodnete pre niektorý krúžok, vypíšte a podpíšte aj Žiadosť o prijatie do CVČ a na druhej strane žiadosti aj Čestné vyhlásenie. Tlačivo so Žiadosťou a Čestným vyhlásením nám doručte do pondelka 14.septembra. 

     • Prihlášky do ŠJ a ŠKD

     • Vážení rodičia, ak máte záujem, aby Vaše deti navštevovali školský klub detí alebo sa stravovali v ŠJ, je potrebné ich včas nahlásiť. Využiť môžete tlačivá, ktoré nájdete aj na tejto webstránke v menu DOKUMENTY / TLAČIVÁ. Zápisný lístok, resp. prihlášku do ŠJ si môžete stiahnuť, vyplniť a podpísať aj doma a následne ich prostredníctvom detí doručiť škole. Prihlášky budete môcť vyplniť aj osobne od 2.septembra. V prípade potreby diétneho stravovania pre dieťa potrebné informácie poskytne vedúca ŠJ.

      Prihlásiť dieťa na stravovanie je možné aj telefonicky na čísle 051/4525 103 alebo na mobil 0950 381 714. Aj v tomto prípade je však potrebné následne doručiť písomnú prihlášku na stravovanie v ŠJ podpísanú zákonným zástupcom žiaka.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie